Større ledighed skyldes flere jobparate

Der har i august været et fald i ledigheden på 2.500 fuldtidspersoner i forhold til juli måned. Det viser netop offentliggjorte tal for ledigheden fra Danmarks Statistik. Der er nu 119.000 ledige, og det svarer til 4,4 procent af arbejdsstyrken

Print artiklen

Det går op, og det går ned: Faldet i ledigheden i august 2017 modsvarer delvist stigningen i juli, hvor antallet af ledige steg med 5.700. Den er så nu igen faldet med 2.500. Dansk Byggeri pointerer, at tallene kan være usikre på grund af en ny datakilde for ledighedsstatistikken.

 

- Den seneste udvikling er således ikke entydig. Der har generelt været en lille stigning i ledigheden det seneste års tid. Fra august 2016 til august 2017 steg bruttoledigheden således med ca. 7.600 fuldtidspersoner, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

 

Den moderate stigning i ledigheden i løbet af det seneste års tid står i modsætning til det betydelige fald i ledigheden, man ellers har kunnet observere siden midten af 2012. Her faldt ledigheden nemlig med over 50.000 fuldtidspersoner fra august 2012 til august 2016.

 

Det er ifølge Dansk Byggeri ikke nødvendigvis en dårlig nyhed. En forklaring på stigningen er blandt andet, at flere flygtninge i løbet af det seneste år er blevet visiteret jobparate og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

- Der er altså ikke noget paradoks i at glæde sig over flere ledige. Ledigheden befinder sig på et lavt niveau, men det er positivt, at der på trods af den kraftige fremgang i beskæftigelsen de seneste fire til fem år, fortsat er et vis potentiale i at få flere ledige ind på arbejdsmarkedet. De vil dermed bidrage til beskæftigelsesfremgangen i den kommende periode. Det er isoleret set udmærket, pointerer Jacob Hangaard.

 

Kontakt 
Økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, telefon 61 66 53 58

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.