TV2 spillede ikke ærligt spil i ”Danmark mod Østeuropa”

Dansk Byggeri klagede sidste sommer til direktionen i TV2 over urent spil i optakten til en TV2 udsendelse. En dokumentarserie om Arbejdsliv i Danmark blev fordækt til en konkurrence mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft. Pressenævnet har i en kendelse pålagt TV2 at offentliggøre nævnets kritik af udsendelserne

Print artiklen

I januar måned løb en udsendelsesrække over skærmen på TV2 under titlen: Danmark mod Østeuropa. Udsendelserne havde fokus på kvaliteten af henholdsvis danske og udenlandske håndværkeres arbejde.

 

Dansk Byggeri blev bekendt med udsendelsens sigte allerede sidste sommer, da det – et halvt år før udsendelserne blev bragt – stod klart, at de deltagende virksomheder stillede op på falske præmisser.

 

- Hvad der ifølge tilrettelæggerne skulle være en udsendelse om Arbejdsliv i Danmark, blev - uden at deltagerne blev oplyst herom - til optagelser, der dramatiserede en konkurrence mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft. Det blev vi bekendt med via en af de deltagende virksomheder, fortæller advokat Janus Schädler Honoré, Dansk Byggeri, og fortsætter:

 

- Det var ret åbenlyst, at de fremlagte præmisser for deltagelsen, og dermed også reelt for de deltagende virksomheders ageren, var ændret og på en måde, der kan have påvirket deltagernes adfærd. På den baggrund sendte Dansk Byggeri sammen med 3F’s byggegruppe en klage til TV2’s direktion, som dog ikke fandt anledning til at skride ind.

 

Dansk Byggeri fik lejlighed til at se det færdige resultat, men selv om en række fejlagtige forhold blev ændret, blev udsendelsen vist i januar. Desværre med store økonomiske og menneskelige omkostninger for særligt én af de deltagende virksomheder, som efterfølgende rejste sagen for Pressenævnet.

 

I kendelsen fra Pressenævnet udtales der kritik af en række forhold i udsendelserne, men særligt det forhold, at deltagerne ikke blev forelagt det reelle sigte med udsendelsen. Pressenævnet har derfor pålagt TV2 at offentliggøre kritikken på TV2 i samme sendetid, ligesom kritikken af TV2 skal offentliggøres på TV2’s hjemmeside.

 

- Vi noterer os med stor tilfredshed, at Pressenævnet retter kritik mod netop ændringen af udsendelsernes præmisser for de deltagende virksomheder. Vi kan kun beklage, at de samme presseetiske indsigelser, der blev rejst af Dansk Byggeri og 3F over for TV2’s direktion, desværre ikke hindrede udsendelserne i at blive sendt med de personlige konsekvenser for den deltagende virksomhed, samt med risiko for vildledning af TV2’s seere, slutter Janus Schädler Honoré.

 

Se Pressenævnets kendelse.

Kontakt
Advokat Janus Schädler Honoré, Dansk Byggeri, telefon 51 99 97 13
Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.