Varmebesparelser er et vigtigt bidrag i grøn omstilling

SBi har udsendt rapporten ”Varmebesparelser i eksisterende bygninger”. Den er bestilt af Energistyrelsen, der har ønsket en beregning af potentialet for varmebesparelser i den eksisterende bygningsmasse. Formålet er at få overblik over rentabiliteten for bygningsejerne ved investeringer i varmebesparelser

Print artiklen

SBi-rapporten ”Varmebesparelser i eksisterende bygninger” leverer ifølge Dansk Byggeri et godt bidrag i forhold til at udpege områder, der skal bringes i spil i den grønne omstilling.

 

- Spørgsmålet er, hvordan vi realiserer målet om fossil uafhængighed i 2050. Det perspektiv skal tages med i forhold til de forestående forhandlinger om den nye energiaftale, der rækker frem mod 2030. Allerede nu skal vi finde ud af, hvordan vi realiserer de langsigtede mål for 2050 på en omkostningseffektiv måde. Og her er debatten om udbygning med vedvarende energi, elektrificering og hvilken rolle energieffektivisering skal spille helt central, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

 

Med fokus på potentialet for varmebesparelser viser SBi-rapporten, at hvis den samlede danske bygningsmasse i forbindelse med nødvendig renovering også bliver energieffektiviseret til et niveau svarende til kravene i det gældende bygningsreglement (BR15 og BR18), vil det nedbringe varmeforbruget med en tredjedel. 

 

- Den samlede investering i energieffektiviseringen ville være cirka 40 milliarder kroner, og investeringen ville være særdeles rentabel for bygningsejerne, idet de over en 30-årig periode ville få deres investeringer tilbage mellem to og tre gange afhængig af, hvilken energikilde den enkelte bygningsejer anvender til rumopvarmning, fortæller Michael H. Nielsen og fortsætter:

 

- Rapporten konkluderer dog intet om, hvilket niveau af varmebesparelser, der vil være samfundsøkonomisk optimalt. Her har en tidligere rapport fra Aalborg Universitet vist, at det er omkostningseffektivt at lave energibesparelser i de bestående bygninger på op til 40 procent i forhold til den tilsvarende omkostning ved udbygning med vedvarende energi.

 

- Det er meget nyttig ny viden som Energistyrelsen nu har fået på bordet, som viser, at energieffektivisering bør stå meget centralt i den grønne omstilling. Og rapportens resultat viser, at energieffektivisering skal indgå som en central del i den energiaftale, som vi forventer efter nytår, slutter Michael H. Nielsen.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

 

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.