Veje til bedre infrastruktur

Danske Anlægsentreprenører mener, at der er flere rentable infrastrukturprojekter, der vil være relevante at finansiere via Sund & Bælt- eller OPP-modellen

Print artiklen

Af branchedirektør Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører

 

De fleste statslige infrastrukturprojekter finansieres på helt traditionel vis med penge, der afsættes i de årlige finanslovsaftaler. Det er en god og velafprøvet model, men den har sine begrænsninger, som betyder, at selv gode projekter med en høj samfundsøkonomisk forrentning ikke bliver gennemført.

 

Det paradoksale er, at Danmark har en så sund og god økonomi, at finansieringen til de mange gode projekter vil kunne skaffes uden problemer, men mange projekter gennemføres ikke, fordi der ikke er plads inden for rammerne af vores egen budgetlov og EU’s konvergenskrav.

 

EU’s konvergenskrav tilsiger, at et medlemsland ikke må have et offentligt budgetunderskud på mere end 3% af BNP, og at den samlede gæld ikke må overstige 60% af BNP. Altså ikke noget umiddelbart problem for Danmark. Men kravet gør det interessant at finansiere infrastrukturprojekter uden at belaste den offentlige balance. Den mulighed findes i såvel Sund & Bælt-modellen som ved finansiering i en OPP-løsning.

 

Sund & Bælt-modellen

Da Storebæltsforbindelsen blev bygget fik vi i Danmark skabt Sund & Bælt-modellen, som viste sig ganske fornuftig til såvel anlæg, drift og finansiering af projektet. Modellen har også vist sin styrke ved efterfølgende projekter.

 

Finansiering via Sund & Bælt-modellen kan med statsgaranterede lån ske uden belastning af den offentlige balance, hvis selskabet har en egenindtægt på mindst 50% af selskabets samlede produktionsomkostninger. Egenindtægterne kan komme fra direkte brugerbetaling eller fra en skyggebetaling for benyttelse af aktivet.

 

OPP-modellen 

OPP-modellen har i Danmark kun været anvendt til infrastruktur ved motorvejen mellem Kiplev og Sønderborg, mens den i udlandet – især Storbritannien, Spanien, Portugal og Frankrig – har været anvendt i vid udstrækning. Her har danske pensionsselskaber tilmed været med som investorer.

 

OPP-modellen belaster heller ikke den offentlige balance, såfremt modellen tilpasses, så den opfylder betingelserne for, at projektet holdes uden for den offentlige balance.

I så fald skal

  • den private part finansiere størstedelen af anlægsudgiften

  • eventuelle offentlige garantier dække en mindre del af anlægsudgiften

  • størstedelen af risici og udbytter tilfalde den private part og

  • der ikke forelægge en aftale om overdragelse af aktivet til den offentlige part for en forud aftalt pris eller en pris afvigende fra markedsprisen efter kontraktperioden

 

Relevante projekter

Det vil i dag være relevant at finansiere flere af de rentable projekter via Sund & Bæltmodellen eller via OPP. Det gælder fx en havnetunnel i København, en tredje Limfjordsforbindelse og en østlig forbindelse over Randers Fjord. Hertil kommer den manglende kommunale vejkapacitet, der betyder kødannelser på motorvejene, fordi trafikken i myldretiderne ikke kan komme væk fra motorvejene.

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.