Vi skal genrejse AMU

En ekstra besparelse på to procent oven i skolernes økonomi betyder, at det økonomiske fundament for AMU skrider

Print artiklen

Af Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri og Søren Heisel, forbundssekretær i 3F

Arbejdsmarkedsuddannelserne, AMU, er i krise. I sidste uge skete der det helt usædvanlige, at AMU-center Vest i Esbjerg meldte ud, at skolen i 2018 lukker, med mindre økonomien ændrer sig. Og siden er AMU Syd i Kolding også kommet med dystre fremtidsudsigter.

De nedslående meldinger er en direkte konsekvens af den systematiske udsultning af AMU, som har fundet sted fra 2012 til 2015 på samlet set 350 millioner kroner. Derudover har regeringen i sit finanslovsforslag for 2018 ydermere lagt en ekstra besparelse på to procent oven i skolernes økonomi. Det betyder, at det økonomiske fundament for AMU skrider.

Konsekvensen er til at få øje på. Uden et rimeligt økonomisk grundlag er antallet af ufaglærte og faglærte, der tager et AMU-kursus, de senere år halveret. Den endte i 2016 på et historisk lavt niveau.

Det har videre den konsekvens, at ufaglærte og faglærte får vanskeligere ved at finde kurser, der kan sikre deres fodfæste på et stadig mere foranderligt arbejdsmarked. Og arbejdsgiverne får svært ved at få tilført de kompetencer til virksomhederne, som er nødvendig i en globaliseret konkurrence.

Konsekvensen er også, at det uden for de store byer er vanskeligt at opretholde et regionalt kompetenceniveau, der kan understøtte fortsat vækst. Her er AMU et væsentligt fundament for den lokale og regionale udvikling.

Endelig skal vi huske på, at i en tid, hvor de unge svigter erhvervsuddannelserne, har AMU været garanten for, at vi ikke er løbet helt tør for kvalificeret arbejdskraft i Danmark.

Vi har forstået, at AMU ikke nyder samme omsorg og tække som folkeskolen, gymnasierne og de videregående uddannelser. Det er ikke bare en skam, men skammeligt. For sammen med erhvervsuddannelserne er AMU de mest værdiskabende uddannelser, vi har.

Derfor håber vi meget, at de igangværende finanslovs- og trepartsforhandlinger vil føre til en økonomisk indsprøjtning til AMU, så uddannelserne igen kan rejse sig. Vi har brug for det brede udbud af erhvervsrettet voksenuddannelse og efteruddannelse, som er målrettet til at dække ufaglærte og faglærte behov for erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer. Præcis det, som virksomhederne lige nu står og mangler.

Loading...