Vi skal øge arbejdsstyrken – ikke stjæle

Dansk Byggeri gør opmærksom på, at den høje dynamik er styrken på arbejdsmarkedet, men at det næppe er klogt at forlade sig på at fiske arbejdskraft i de aktive rækker. I stedet bør fokus forblive på at øge arbejdsstyrken

Print artiklen

Det er velkendt, at en faglært, der har forladt bygge- og anlægsbranchen, ofte vender tilbage igen, når kon­junkturerne vender. Blandt faglærte i arbejdsstyrken, der har en uddannelse inden for bygge og anlæg, er der i alt godt 45.000, som inden for de seneste 5 år har arbejdet i bygge- og anlægs­branchen. Der er altså en stor potentiel arbejdskraftreserve. Samtidig er der 25.000 af de ufaglærte i arbejdsstyrken, der har arbejdet i branchen inden for de sidste 5 år.

 

Der er altså et net sum af erfarne byggefolk, som burde dæmme op for al snak om flaskehalse. En tilsvarende konklusion er man kommet til i Metal, som netop har været ude og proklamere, at tidligere ansatte i industrien kan afværge flaskehalse. Metal vurderer, at ca. 25.000 faglærte kan hentes tilbage til metalindustrien fra andre brancher.

 

Dansk Byggeri har tidligere lavet en lignende analyse, som kom frem til at ca. 45.000 af de faglærte, der er uddannet inden for byggeri og anlæg, og som er beskæftiget i andre brancher, kan hentes hjem.

 

- Isoleret set er både Metal og Dansk Byggeris beregninger rigtige, men vi afhjælper næppe flaskehalse ved at stjæle fra hinanden, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, som glæder sig over, at vi har et meget fleksibelt arbejdsmarked, som gør, at faglærte inden for industri og byggeri let skifter mellem den ene og den anden branche.

 

- Lad os holde fast i, at det er et gode. Men i stedet for at stjæle fra hinanden, må vi i gang med at uddanne flere faglærte. Vi skal have flere unge til at vælge vores uddannelser, siger Louise Pihl og gør så opmærksom på, at kræfterne bør samle sig om at øge arbejdsstyrken.

 

- Når vi i disse dage går rundt og glæder os over at antallet af offentligt forsørgede er faldet med 100.000 fra 2010 til 2017, så skal vi lige huske, at der altså fortsat er 700.000 på offentlig forsørgelse. Der er behov for både en pensionsreform og for at få mange flere af de lige knap 150.000 personer, der fortsat får en kontanthjælpsydelse i job. Måske skulle også Metal rette fokus mod denne store udfordring, påpeger Louise Pihl.

 

Kontakt

Underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, telefon 25 66 63 12

Pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri, telefon 40 29 92 32

Loading...