17.000 færre blev sidste år forsørget af det offentlige

I 2017 var der i snit 731.700 offentligt forsørgede 16-64 årige. Det er 17.000 færre end i 2016. En kombi-nation af økonomisk opsving og politiske reformer bringer nøk for nøk antallet af personer på offentlig forsørgelse ned. Men ifølge Dansk Byggeri er det netop i opgangstider, at reformsporet skal fortsættes

- Nøk for nøk går det den rigtige vej med færre på efterløn, dagpenge og førtidspension i den erhvervsaktive alder. Det er en kombination af arbejdsmarkedsreformer og konjunkturer, der giver det positive resultat. Men der er stadig brug for at holde næsen i reformsporet, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Ser man på udviklingen i fjerde kvartal 2017, som Danmarks Statistik har offentliggjort, var der 718.200 16-64 årige på offentlig forsørgelse, korrigeret for sæsonudsving og omregnet til fuldtidspersoner. Det er et fald på 9.000 i forhold til det foregående kvartal. Det er dog 125.000 færre, end da tallet var højest i 1. kvartal 2010 umiddelbart efter finanskrisen.

 

- Tilbagetrækningsreformerne virker, og i de seneste 3-4 år har statistikken for offentligt forsørgede også fået en håndsrækning fra de økonomiske konjunkturer. Dansk økonomi bevæger sig entydigt i den rigtige retning, og der er nu færre på offentlig forsørgelse end i 2008, da finanskrisen satte ind, siger Bo Sandberg.

 

- Men de positive resultater giver appetit på mere. Vi har konkret med efterlønsreformen set, at de, der tidligere ville have været på efterløn, nu faktisk bliver på arbejdsmarkedet i stedet. Og i de kommende år er der næppe så meget yderligere at hente fra bedre økonomiske konjunkturer.

 

Ifølge Danmarks Statistik er der især blevet færre forsørgede på efterløn, kontanthjælp og førtidspension det år.

 

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19
Pressechef, Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden