2018 blev et slemt konkursår for bygge- og anlægsvirksomhederne

I 2018 gik 982 konkurser bygge- og anlægsvirksomheder konkurs. Det er en stigning på 20 procent i forhold til 2017, hvor der var 816 konkurser. Men Dansk Byggeri maner til besindighed.

 

- Konkurstallene er ikke helt så slemme, som de ser ud ved første øjekast, for der er ikke så mange beskæftigede omfattet af byggeriets konkurser, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Ifølge Danmarks Statistik er cirka halvdelen af byggeriets konkurser sket i ikke-aktive virksomheder, som er virksomheder uden ansatte og med en omsætning på max en mio. kr., og en væsentlig andel af dem har slet ikke haft nogen omsætning.

 

- Alligevel er det tankevækkende, at der har været så mange byggekonkurser i 2018, som jo var præget af opsvinget. Kun en gang tidligere, nemlig i 2010, har der været flere byggekonkurser end de 982 sidste år, siger Bo Sandberg.

 

Færre ansatte ramt

Selv om der var mange konkurser sidste år, berørte de langt færre medarbejdere end i 2010, hvor der var rekord i antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen.

 

I de bygge- og anlægsvirksomheder, der gik konkurs sidste år var der ca. 2.900 beskæftigede, det svarer til 2,95 ansatte pr. konkursvirksomhed i gennemsnit. Og det er væsentlig færre end i 2010, hvor hele 4.200 medarbejdere blev ramt af de 1.005 byggekonkurser, der var det år.

 

Flere forklaringer

Ifølge Dansk Byggeri er der flere forklaringer på de mange byggekonkurser i 2018.

 

- For det første er der hård konkurrence i branchen, selv om aktiviteten er høj. For det andet har mange byggevirksomheder svært ved at tjene penge og konsolidere sig. Fx er nogle virksomheder vokset kraftigt, men når man går fra at have få opgaver ad gangen til lige pludselig at have mange, så kræver det et andet overblik og en anden organisation, siger cheføkonom Bo Sandberg.

 

- På godt og ondt, er byggeriet en branche med stor virksomhedsdynamik. Der er både mange nystartede virksomheder og mange konkurser. Og selv om det er ubehageligt for de involverede – og deres samarbejdspartnere, er stor konkurrence og høj virksomhedsdynamik på sigt med til at udvikle en branche, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Ifølge Danmarks Statistik, var det hele 2,6 procent af byggeriets aktive virksomheder, der gik konkurs i 2018. Det er den højeste andel i hele erhvervslivet og dermed højere end eksempelvis landbrug, detailhandel og restaurationsbranchen.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden