600 nye ansatte i byggeriet i februar

Antallet af nye lønmodtagere fortsætter opad. Beskæftigelsen slår rekord, og bygge- og anlægsbranchen står vanen tro for en stor del af fremgangen i februar. Det skyldes først og fremmest, at der bliver bygget mange nye boliger.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der kom 3.800 nye lønmodtagere ud på arbejdsmarkedet i februar. 600 af dem blev ansat i bygge- og anlægsvirksomhederne.  

 

- Aldrig i Danmarkshistorien har der været flere lønmodtagere i job. Og selv om der i byggeriet fortsat er et godt stykke op til rekordniveauet før finanskrisen, så peger beskæftigelsespilen fortsat opad både i år og til næste år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

I bygge- og anlægsbranchen er det især byggeriet af nye boliger, der trækker kraftigt op. Dansk Byggeri venter, at der bliver skabt 5.000 flere arbejdspladser i byggeriet i år. Derfor er virksomhedernes største udfordring her og nu da også at skaffe kvalificerede medarbejdere.

 

Flere nyuddannede og seniorer

- Vi vurderer dog trods alt, at branchen godt kan håndtere rekrutteringsudfordringerne med en kombination af flere nyuddannede, flere seniorer og flere udenlandske medarbejdere. Arbejdsstyrken stiger heldigvis ligeså meget som beskæftigelsen i disse år. Og senest er det kortlagt, at byggevirksomhederne fra 2013 til 2016 formåede at flytte 6.900 personer fra passiv forsørgelse på kanten af arbejdsmarkedet i arbejde, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.  

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden