Beskæftigelsen når milepæl: 200.000 flere lønmodtagere siden foråret 2013

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med yderligere 4.800 personer i maj. Dermed er der nu skabt mere end 200.000 nye lønmodtagerjob siden lavpunktet på arbejdsmarkedet i foråret 2013, heraf knap 27.000 i bygge- og anlægsbranchen.

Print artiklen

Det såkaldte ”kongetal” for det danske arbejdsmarked – den månedlige lønmodtagerbeskæftigelse fra Danmarks Statistik – viser, at lønmodtagerbeskæftigelsen på det samlede danske arbejdsmarked nu er oppe på 2.743.400 personer, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

 

- De netop offentliggjorte tal for udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen er bestemt positive. De viser en markant og bred fremgang i beskæftigelsen på tværs af stort set alle brancher, siger økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri.

 

26.900 flere lønmodtagere i bygge- og anlægsbranchen siden 2013
I bygge- og anlægsbranchen er lønmodtagerbeskæftigelsen steget med 26.900 personer siden april 2013 og er nu oppe på 162.200 personer. Især er det nybyggeriet af boliger, der trækker en stor del af fremgangen. Og selvom der i byggeriet fortsat er et godt stykke op til rekordniveauet fra før finanskrisen, så peger beskæftigelsesudviklingen fortsat opad i 2018 og 2019.  

 

- En analyse fra Kraka viser, at bygge- og anlægsbranchen har været god til at åbne døren til arbejdsmarkedet for personer, der kommer fra offentlig forsørgelse. Og det er positivt, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse, siger Jacob Hangaard.

 

- Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen peger dog på mangel på kvalificeret arbejdskraft som deres største udfordring. Her vurderer Dansk Byggeri, at branchen fremadrettet vil kunne håndtere rekrutteringsudfordringerne med en kombination af flere nyuddannede, flere seniorer og mere udenlandsk arbejdskraft. Men det er vigtigt at følge udviklingen tæt. Det er en forudsætning for at kunne finjustere strukturerne arbejdsmarkedet.

 

Kontakt
Økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, jha@danskbyggeri.dk, tlf. 61 66 53 58

Kommunikationskonsulent Karin Skolnik, Dansk Byggeri, kas@danskbyggeri.dk, tlf. 23 25 84 69

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.