Billigere el til opvarmning

Der er i dag indgået en ny aftale om lavere afgift på el til opvarmning. Dansk Byggeri håber, det vil betyde flere varmepumper i forsyningen, men opfordrer til fortsat fokus på energieffektivisering

Print artiklen

Regeringen har indgået en aftale om at fremrykke planlagte lempelser på elvarmeafgiften sammen med S, DF, RV og SF. De planlagte lempelser i elvarmeafgiften rykkes frem fra januar 2019 til maj 2018.

 

- Dansk Byggeri støtter op om behovet for en øget udbredelse af varmepumper i forsyningen som led i den grønne omstilling. Dog efterlyser vi en mere samlet vurdering af hele afgiftssystemets indretning i stedet for plukvisse indgreb, siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent, Dansk Byggeri.

 

Politisk er det besluttet, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og i år fremlægger regeringen et udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020.

 

- Udbygning med vedvarende energi og øget elektrificering er kun to elementer i den grønne omstilling. Uden det første element, energieffektivisering, bliver omstillingen markant fordyret. Den grønne energi koster som bekendt også – både når det handler om investeringer i produktionsanlæg og netforstærkninger, siger Camilla Damsø Pedersen.

 

Fakta om elvarmeafgiftslempelsen

  • Afgiften lempes med 15 øre pr. kWh fra 1. maj 2018. Denne lempelse gælder også i 2019.
  • Afgiften lempes med yderligere 5 øre pr. kWh i 2020 til en samlet lempelse på 20 øre pr. kWh.
  • Fra 2021 er der med Erhvervs- og Iværksætterpakken tilvejebragt finansiering til en varig lempelse på 10 øre. Regeringen og aftaleparterne bag Erhvervs- og Iværksætterpakken fra november 2017 er enige om at søge at gennemføre en varig lempelse af elvarmeafgiften med 25 øre pr. kWh fra 2021

 

Kontakt

Chefkonsulent i Dansk Byggeri Camilla Damsø Pedersen, telefon 23 28 49 13

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...


Vi har brug for din mening

Dansk Byggeri foretager en måling af brugernes tilfredshed med hjemmesiden. Vi håber derfor, at du vil deltage ved at besvare nogle få spørgsmål. Det tager ca. 3 minutter.

På forhånd tak for hjælpen.
Dansk ByggeriI forbindelse med at du vælger/fravælger at deltage i denne undersøgelse, oprettes der en cookie på din computer. Cookiens formål er alene at sikre, at du ikke bliver bedt om at deltage igen. Der opbevares ikke personrelaterede oplysninger, og cookien indeholder ikke virus.