Billigere el til opvarmning

Der er i dag indgået en ny aftale om lavere afgift på el til opvarmning. Dansk Byggeri håber, det vil betyde flere varmepumper i forsyningen, men opfordrer til fortsat fokus på energieffektivisering

Regeringen har indgået en aftale om at fremrykke planlagte lempelser på elvarmeafgiften sammen med S, DF, RV og SF. De planlagte lempelser i elvarmeafgiften rykkes frem fra januar 2019 til maj 2018.

 

- Dansk Byggeri støtter op om behovet for en øget udbredelse af varmepumper i forsyningen som led i den grønne omstilling. Dog efterlyser vi en mere samlet vurdering af hele afgiftssystemets indretning i stedet for plukvisse indgreb, siger Camilla Damsø Pedersen, chefkonsulent, Dansk Byggeri.

 

Politisk er det besluttet, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og i år fremlægger regeringen et udspil til en ny energiaftale for perioden efter 2020.

 

- Udbygning med vedvarende energi og øget elektrificering er kun to elementer i den grønne omstilling. Uden det første element, energieffektivisering, bliver omstillingen markant fordyret. Den grønne energi koster som bekendt også – både når det handler om investeringer i produktionsanlæg og netforstærkninger, siger Camilla Damsø Pedersen.

 

Fakta om elvarmeafgiftslempelsen

  • Afgiften lempes med 15 øre pr. kWh fra 1. maj 2018. Denne lempelse gælder også i 2019.
  • Afgiften lempes med yderligere 5 øre pr. kWh i 2020 til en samlet lempelse på 20 øre pr. kWh.
  • Fra 2021 er der med Erhvervs- og Iværksætterpakken tilvejebragt finansiering til en varig lempelse på 10 øre. Regeringen og aftaleparterne bag Erhvervs- og Iværksætterpakken fra november 2017 er enige om at søge at gennemføre en varig lempelse af elvarmeafgiften med 25 øre pr. kWh fra 2021

 

Kontakt

Chefkonsulent i Dansk Byggeri Camilla Damsø Pedersen, telefon 23 28 49 13

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden