Boligbyggeriet løfter Danmarks BNP-vækst

Byggeriet af nye boliger løfter Danmarks økonomi. Danmarks Statistik har opjusteret sit skøn for, hvor stort BNP blev sidste år, og det er Ikke mindst boligbyggeriet, der trækker bruttonationalproduktet op.

Ifølge Danmarks Statistik var den sæsonkorrigerede vækst i BNP 0,9 procent i 4. kvartal sidste år. Det betyder, at den samlede vækst i bruttonationalproduktet lander på 2,2 procent i 2017. Det er lidt mere, end man hidtil har skønnet.

- Det går godt i dansk økonomi. Vi skal helt tilbage til 2006 for at finde økonomisk vækst på over to procent, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Motor i opsvinget
Siden Danmarks Statistik offentliggjorde det første nationalregnskabet for 2017 i februar, er især boliginvesteringerne blevet opjusteret: fra en årlig vækst på 4,8 procent til nu hele 6,2 procent.

- Det kommer ikke bag på os. Boligbyggeriet er en af de vigtigste motorer i det økonomiske opsving. Og de nyeste tal fra Danmarks Statistik viser en stabil høj vækst i boliginvesteringerne på mellem 6 og 8 procent om året i hele perioden 2014-2017. Når BNP i samme periode i snit er steget ca. 1,8 procent årligt, så viser det, at boligbyggeriet bidrager til at trække BNP-væksten opad, siger Bo Sandberg.

30.000 nye boliger om hjørnet
Danmarks Statistiks opjustering af boliginvesteringerne i 2017 stemmer bedre overens med Dansk Byggeris opfattelse af markedet. I en ny økonomisk prognose venter Dansk Byggeri nu at runde 30.000 nye boliger til næste år.

- Statistikken over det påbegyndte byggeri er notorisk behæftet med usikkerhed. Men i 2016 blev der opført 25.600 nye boliger. Og når væksten i boliginvesteringerne er så høj, føler vi os på rimelig sikker grund, når vi forventer at runde 30.000 nye boliger næste år, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

 

Kontakt:

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02 

Loading...
Scroll til top af siden