Boligbyggeriet trækker væksten op

Det er i høj grad det private boligbyggeri, der trækker væksten i dansk økonomi, fremgår det af regeringens økonomiske redegørelse. Regeringen venter fortsat vækst i boliginvesteringerne til næste år på 4,5 procent. Men vi skal vænne os til et lidt lavere tempo.

 

I år var der fart på byggekraner og murerskeer med en forventet vækst på seks procent i boligbyggeriet, når året er gået. Sådan lyder skønnet fra regeringen i decemberudgaven af Økonomisk Redegørelse. Men væksten vil altså ifølge redegørelsen falde 1,5 procentpoint til næste år. En udvikling, som Dansk Byggeri kan nikke genkendende til.

 

- Der er nogenlunde overensstemmelse mellem regeringens og Dansk Byggeris skøn for boligbyggeriet. Pilen peger fortsat opad, men knapt så stejlt i 2019 som i de foregående år. Efter fem år med økonomisk medvind, er forventningen, at bygge- og anlægsbranchen bevæger sig ind i en periode med den mere lumske sidevind til næste år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Dansk Byggeri er klar med sin næste konjunkturprognose for byggeriet til marts.

 

Masser af nye job til både danskere og udlændinge

Regeringens økonomiske redegørelse viser, at opsvinget er båret af både indenlandsk og udenlandsk fremgang i beskæftigelsen. Siden bunden blev nået i foråret 2013 er der kommet 213.000 i job.  57 procent af dem er danskere, mens 43 procent kommer fra udlandet.

 

- Udviklingen viser, at der også fremadrettet er brug for både at støvsuge den danske arbejdsstyrke og samtidig tiltrække udenlandsk arbejdskraft for at holde opsvinget på sporet. Det er en pseudo-debat, når det fremstilles som et enten-eller mellem dansk og udenlandsk arbejdskraft. Så langt øjet rækker, er der brug for både-og, ikke mindst i bygge- og anlægsbranchen, siger Bo Sandberg.

 

Sidste år var der 36.000 udenlandske medar­bejdere i bygge- og anlægsbranchen i Dan­mark. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede er det knap 14.000 udlændinge. Det er dob­belt så mange som i 2011. Godt otte procent af de beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen er fra udlandet.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden