Brug for både dansk og udenlandsk arbejdskraft

Manglen på medarbejdere i byggeriet er taget til. Danmarks Statistiks temperaturmåling for juli viser, at mere end hver tredje bygge- og anlægsvirksomhed bliver begrænset i produktionen, fordi man mangler folk. Derfor er der brug for flere medarbejdere både herhjemme fra og fra udlandet, mener Dansk Byggeri.

 

De seneste års fremgang i bygge og anlæg har fået manglen på arbejdskraft til at rykke øverst op på listen over udfordringer. Mens det i juli førte til, at 34 procent af byggevirksomhederne nu er begrænset i produktionen, er det blot otte procent, der bremses af mangel på efterspørgsel.

 

 - Her i sommer har det især været anlægsentreprenører, murere og malere, der har sagt, at produktionen bliver begrænset på grund af mangel på medarbejdere, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

 - Selv om byggeriet formkurve er gået støt opad i fem år, har branchens konjunkturindikator svært ved at komme op i det positive territorium. I juli krøb Danmarks Statistiks indikator dog op fra -2 til et rundt nul. Det er svært at pege på andre årsager til den afdæmpede optimisme i byggebranchen end, at udfordringen med at skaffe medarbejdere tydeligt kan mærkes rundt omkring på byggepladserne, siger cheføkonomen.

 

 Nettotallet i Danmarks Statistiks konjunkturindikator dannes ved at trække de negative bedømmelser fra de positive bedømmelser i virksomhederne.

  

Seks måneders arbejde i ordrebøgerne

Ifølge Danmarks Statistik havde bygge- og anlægsvirksomhederne i juli i gennemsnit 5,9 måneders arbejde i ordrebøgerne.

 

- Bortset fra nogle få måneder omkring skybruddet i hovedstadsområdet i sommeren 2011, har der aldrig i Danmarks Statistiks måling af ordrebeholdningen været så tykke ordrebøger i byggeriet som netop nu, siger Bo Sandberg.

 

 Den høje beskæftigelse og de mange ordrer gør det ekstra nødvendigt at bruge alle tænkelige kanaler til at tiltrække medarbejdere.

 

 - Derfor er det også en pseudo-diskussion at opstille modsætninger mellem danske og udenlandske medarbejdere. Så langt øjet rækker, er det ikke et enten-eller, men et både-og. Dansk økonomi, vores arbejdsmarked og ikke mindst byggebranchen ville være ilde stedt uden hjælpende hænder fra blandt andet Østeuropa, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

  

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden