Byggeriet søger medarbejdere forgæves 30 gange om dagen

Det er stadig svært for bygge- og anlægsvirksomhederne at få fat i de medarbejdere, de har brug for. Siden 1. juli i år har de i alt 5.600 gange måttet opgive at finde den medarbejder, de søgte. Ifølge Dansk Byggeri er byggeaktiviteten og beskæftigelsen dog ved at toppe.

 

30 gange om dagen har virksomheder i bygge- og anlægsbranchen ledt forgæves efter en kvalificeret medarbejder. Det viser den nye rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet.

 

Styrelsen har brugt en ny metode. Analysen er derfor mere omfattende end tidligere, og fremover offentliggøres tallene også kvartalsvis i stedet for halvårligt.

 

- Trods metodeskiftet kan nogle af de centrale nøgletal godt kan sammenlignes med de tidligere rekrutteringsrapporter. Arbejdsmarkedet er generelt fortsat præget af mange forgæves rekrutteringer. I 2. halvår i år blev 23 procent af jobbene ikke besat med den ønskede arbejdskraft. Det er på niveau med sidste efterår, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Ikke store geografiske forskelle

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen bemærker samtidig, at der efterhånden er ret små geografiske forskelle. Virksomhederne mangler medarbejdere overalt. Men Fyn skiller sig ud.

 

- I 2. halvår er det lidt overraskende, at der især på Fyn er mange forgæves rekrutteringer – 630 personer, svarende til 50 procent - inden for byggeri og anlæg. Men det skyldes formentlig, at der har været brug for medarbejdere i forbindelse med opførelsen af Facebooks nye datacenter uden for Odense, siger Bo Sandberg.

 

Byggeriet i top, men nu flader det ud

Vanen tro ligger byggeriet højt. I 36 procent af tilfældene lykkedes det ikke at besætte et ledigt job med den ønskede medarbejder, og i 22 procent af tilfældene blev jobbet slet ikke besat. Det rammer naturligvis væksten og fremdriften i byggebranchen.

 

- 5.600 forgæves rekrutteringer i byggeriet i 2. halvår 2018 er et meget højt tal. Det skal ses i forhold til, at fremgangen i beskæftigelsen i branchen er på ca. 5.000 personer i år, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Dansk Byggeri venter, at udfordringerne med at skaffe de rette medarbejdere, ser ud til at flade mere ud i en del af branchen de kommende år. Især inden for anlægsbranchen er der udsigt til færre større vej- og broprojekter. 

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden