Byggeriets forventninger til fremtiden bremses af mangel på medarbejdere

Mens foråret endelig kommet til Danmark, kniber det stadig med forårsfornemmelser i byggeriet, viser tal fra Danmarks Statistik. Dansk Byggeris cheføkonom peger på én hovedforklaring: frygten for ikke at kunne skaffe kvalificerede medarbejdere.

Det er gået fremad for bygge- og anlægsvirksomhederne i fem år nu, men forventningerne til fremtiden er ikke fulgt med. Det viser Danmarks Statistiks månedlige konjunkturbarometer for april. Fra januar til april er indikatoren, der udtrykker de samlede forventninger til fremtiden, dykket fra et nettotal på 0 til -4.

 

- Vanen tro er byggeriets bedømmelse af ordrebeholdningen ret negativ. Men som noget nyt er forventningerne til beskæftigelsen også dykket markant fra et nettotal på +15 i januar til nu blot +4 i april. Med tanke på, hvor godt det generelt går med aktiviteten i byggebranchen, kan der kun være én forklaring på de moderate forventninger til beskæftigelsen – og det er udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Nettotallet i Danmarks Statistiks konjunkturindikator dannes ved at trække de negative bedømmelser fra de positive bedømmelser i virksomhederne.

 

Mangel på medarbejdere topper listen

Som en naturlig konsekvens af de senere års fremgang i bygge og anlæg, er mangel på arbejdskraft rykket øverst op på listen af udfordringer. I april var der 23 procent af byggevirksomhederne, der blev begrænset i produktionen på grund af mangel på medarbejdere, mens der omvendt fortsat er 14 procent, der bremses af mangel på efterspørgsel.

 

- I øjeblikket har branchens oplevelse af mangel på arbejdskraft stabiliseret sig på det forholdsvis høje niveau. Men der er ingen grund til at tro, at udfordringen med at tiltrække dygtige medarbejdere vil gå væk af sig selv. Den er kommet for at blive og vil givetvis blive større senere på året. Men det er også en mere positiv udfordring end hvis, der ikke var nok at lave, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden