Bygninger bør spille en større rolle i regeringens klimaudspil

Regeringen har i dag lanceret sit udspil til en ny klimaplan for Danmark. Dansk Byggeri hilser den velkommen, men ser gerne, at der kommer større fokus på, hvordan et lavere energiforbrug i bygninger kan bidrage til en effektiv reduktion af drivhusgasser.

 

EU har pålagt Danmark at reducere udledningen af drivhusgasser med 39 procent i 2030 i forhold til niveauet i 2005 inden for den ikke-kvoteomfattede sektor, populært kaldet biler, bønder og boliger. Klimaudspillet giver bud på hvordan. 

 

- Stort set alle initiativerne i regeringens klimaudspil er rettet mod transportsektoren og landbruget. Det er meget vigtige områder, som også står for en stor del af udledningen af drivhusgasser. Men bygningerne glimrer desværre ved at være stort set fraværende i udspillet, og det er både ærgerligt og uhensigtsmæssigt, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

God økonomi ved indsats i bygninger

En rapport fra Klimarådet viser, at energirenovering af bygninger er en af de samfundsøkonomisk billigste måder at reducere udledningen af drivhusgasser på.  

 

- Det er dyrt at bringe drivhusgasserne i transportsektoren og landbruget ned. Og i forhold til bygninger har vi rigtig mange løsninger til, hvordan man kan reducere forbruget af energi og dermed udledningen af drivhusgasser. Vel at mærke løsninger, der kan gennemføres uden de store omkostninger. Derfor håber vi, at forhandlingerne i Folketinget vil føre til flere tiltag, der kan bringe energiforbruget i vores bygninger ned, siger Michael H. Nielsen. 

 

Puljen til bygninger skal være større

Med den brede energiaftale, som Folketinget vedtog før sommerferien, blev indsatsen for energibesparelser i bygninger mere end halveret. Aftalen betyder, at energiselskabernes indsats blev afskaffet, og at der bliver indført en ny pulje for energibesparelser i bygninger på 200 mio. kr. om året fra 2021-2024.

 

- Energiaftalen er et skridt på vejen, men i forhold til indsatsen for bygninger er den slet ikke nok. Derfor bør puljen for energibesparelser i bygninger gøres større, når der skal indgås en ny klimaaftale. Vores ønske er, at Folketinget derudover fastsætter et mål om at reducere varmeforbruget i de danske bygninger med mindst 30-40 pct. i 2050, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Positivt med mere klimavenligt asfalt

Et positivt forslag i klimaudspillet er, at regeringen lægger op til, at der fra 2020 skal udrulles klimavenligt asfalt på statens vejstrækninger, når de alligevel skal have ny belægning. Det skal ske, hvis et pilotprojekt bekræfter effekterne.

 

- Dansk Byggeri bakker fuldt op om forslaget, men opfordrer til, at også kommunerne bruger asfalt, der giver mindre friktion. Det betyder ikke bare, at det støjer mindre, når bilerne kører på asfalten, men også at man samtidig sparer brændstof og derfor udleder færre CO2/partikler, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden