Danmark skal være helt fri for affald

Debatindlæg af Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri og Ida Auken, forhenværende miljøminister (R)

Det er visioner, der driver Danmark fremad. Vi foreslår, at Danmark i 2050 er frit for affald.

 

For vores klode har svært ved at følge med. Flere mennesker køber huse, biler og iPhones. Kina brugte på fire år mere cement, end USA gjorde i det 20. århundrede. Men under en tredjedel af verdens byggeaffald genanvendes. Alene i Danmark står byggeriet for cirka 35 procent af alt affald.

 

Et Danmark frit for affald er et inspirerende, konkret mål, som skal følges op af en handleplan for cirkulær økonomi. Vi skal gentænke og genbruge! Vi skal skabe grønne alliancer mellem erhvervsledere, embedsmænd, forskere og borgere. Og vi skal gøre affaldshåndtering til en forretning.

 

Hvis vi arbejder målrettet, kan Danmark blive epicenter for cirkulær økonomi.

 

En omstilling til cirkulær økonomi vil ifølge Ellen MacArthur Foundation give en gevinst på op mod 45 milliarder kroner om året i 2035 bare i Danmark.

 

Danmark er allerede dygtige til cirkulære løsninger, lige fra design til nedbrydning og affaldshåndtering. Men indrømmet: Der er stadig lang vej at gå, før vi for alvor kan tale om en mere bæredygtig cirkulær økonomi. Danmark har forudsætningerne for at være i fokus, når verdens lande ser efter affalds-teknologier.

 

Advisory Board for cirkulær økonomi præsenterede sidste år 27 anbefalinger. Men erhvervspakken rummer små beløb til cirkulære løsninger. Der mangler ambitioner.

 

Vågn op, siger vi. Amagerværket kommer vi til at kende som en smuk snebakke. Men under sneen brænder affald op. Det er trist, for affaldet kunne genbruges. Vi bør lave en national handleplan, som har delmål for 2025, 2030 og 2040, akkurat som vi kender det fra fossile brændsler. Og vi bør sætte tre initiativer i gang i bygge- og anlægsbranchen.

 

For det første bør vi screene bygninger for miljøfarlige stoffer og genanvendelige byggematerialer, før de rives ned. Og der er lærerige eksempler. Se på Metrobyggeriet, hvor et firma fandt 300 ton lærketræ, som siden blev brugt til at bygge altaner til private boliger.

 

For det andet foreslår vi en ressourcebørs, hvor virksomheder kan sælge og købe affald. For eksempel har firmaet RGS Nordics lavet et katalog over materialer i en ejendom, der skulle nedrives. Kataloget gav både RGS Nordics og andre virksomheder et overblik over værdifulde materialer, der kunne genanvendes.

 

For det tredje ønsker vi grønne private partnerskaber. Vi ser allerede succesfulde partnerskaber mellem virksomheder, der har byggeaffald og virksomheden Rockwool. Brugt isolering, gammel sanitet og keramik sorteres, knuses og produceres til ny rockwool. Vi skal se flere af de eksempler.

 

Så lad os dyrke visionerne! Og vise vejen for resten af verden. Vi har brug for et Danmark frit for affald.

Loading...
Scroll til top af siden