Dansk Byggeri: Alle byggematerialer har sine styrker

Dansk Byggeri deltog 14. juli i et indslag på TV2, hvor der blev sat fokus på træhusbyggeri. I den forbindelse er Dansk Byggeri blevet citeret på en måde, der kan efterlade det indtryk, at Dansk Byggeri har præference for beton frem for træ som byggemateriale. Det er forkert.

- Dansk Byggeri har som organisation ingen præferencer for bestemte byggematerialer. I Dansk Byggeri er der forskellige brancher, der hver især arbejder med de muligheder og udvikling af materialer eller konstruktionstyper, som de repræsenterer. Som organisation har vi ingen interesse i at fremhæve et materiale frem for et andet. Det overlader vi til arbejdet i de enkelte brancher, forklarer branchedirektør Thomas Uhd fra Dansk Byggeri.

 

TV2 rejser en klassisk debat – er et byggemateriale mere bæredygtigt end et andet? Dansk Byggeris deltagelse i TV2s indslag var et forsøg på at nuancere denne debat.

 

- Desværre endte det med at blive udlagt som om, beton er et bedre byggemateriale end træ. Det er der ikke belæg for at konstatere, og som sagt har Dansk Byggeri som organisation ingen præferencer for bestemte byggematerialer, fastslår Thomas Uhd fra Dansk Byggeri.

 

Forskellige byggematerialers muligheder
- I Dansk Byggeri er vi optaget af den bæredygtige dagsorden, men også de forskellige byggematerialers muligheder, hvad enten det er træ, tegl, glas eller beton for bare at nævne nogle af de mange materialer, der anvendes i byggeriet hver dag.

 

Der arbejdes i disse år meget med bæredygtighed og her indgår ganske mange parametre i vurderingen af de forskellige materialer og konstruktioner. Der er for eksempel fokus på totalomkostninger, indeklima, mulighed for genanvendelse osv. Alt sammen parametre, der har betydning for de enkelte materialers og konstruktioners miljøaftryk.

 

- I Dansk Byggeri overlader vi det til bygherrerne og deres rådgivere at afgøre, hvilke materialer og konstruktioner, de foretrækker, slutter Thomas Uhd.

 

Kontakt
Branchedirektør Thomas Uhd, Dansk Byggeri, telefon 22 94 41 67, thu@danskbyggeri.dk

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64, mhn@danskbyggeri.dk

Kommunikationskonsulent Karin Skolnik, Dansk Byggeri, telefon 23 25 84 69, kas@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden