Dansk Byggeri bakker Bendt Bendtsens kritik af regeringens energiudspil op

Dansk Byggeri er enig med det konservative medlem af Europa-Parlamentet , tidligere vicestatsminister Bendt Bendtsen, som mener at regeringen glemmer energibesparelser i sit udspil til Danmarks kommende energipolitik.

I et debatindlæg i Politiken forleden slog Bendt Bendtsen fast, at et dansk energiudspil bør gå på to ben, og at det ene hedder energibesparelser. ”Desværre er det nærmest klippet ud i det fremlagte udspil. Det ser ud til, at energiproducenterne har haft en tung hånd på energiministerens udspil. Hvor er indsatserne for mere effektiv brug af vores energi?”, spørger den tidligere konservative erhvervs- og økonomiminister blandt andet i indlægget.

 

Dansk Byggeri er enig.

 

-  Tak til Bendt Bendtsen for at tage bladet fra munden og påpege svagheden i det regeringsudspil, som hans eget politiske bagland har lagt frem. Vi er mange fra byggebranchen, fra de grønne organisationer, byggematerialeindustrien og dele af energibranchen, som igen og igen har påpeget, at det energiudspil, regeringen har lagt frem som grundlag for forhandlingerne om den kommende danske energiaftale, er både skævt og mangelfuldt, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

 

Bruxelles langt fremme med energieffektivitet

Bendt Bendtsen peger blandt andet på, at der lige nu foregår intensive forhandlinger i Bruxelles om et nyt ambitiøst direktiv om energieffektivitet. Og at Europa-Parlamentet for en måned siden godkendte et nyt bygningsdirektiv, som lægger kimen til massive energibesparelser i de europæiske bygninger.

 

Bygningsdirektivet er godkendt af EU's energiministre, herunder den danske. Og den konservative europaparlamentariker undrer sig over, at EU’s prioriteringer ikke er reflekteret i regeringens nye energiudspil, som skal række ud i fremtiden. En undren, Dansk Byggeri deler.

 

- Om vi taler for døve ører, vil resultatet af de igangværende energiforhandlinger vise. Men det er uomtvisteligt, at Bendt Bendtsen leverer en meget markant, utvetydig og rettidig kritik af regeringens udspil. Og dermed en vigtig påmindelse til hans eget politiske bagland om at få rettet grundlaget for en ny energiaftale op, så det rummer både energibesparelser og en udbygning med vedvarende energi, siger Michael H. Nielsen.

 

Danmarks førerposition truet

Bendt Bendtsen påpeger flere gode grunde til at gøre bygninger mere energieffektive og  spare på energien, og skriver blandt andet: ”Den letteste, billigste model for at mindske vores afhængighed er ved at bruge mindre energi - ikke ved kun at producere mere energi selv. En sparet kilowatt er en tjent kilowatt. Som Europa-Parlamentets hovedforhandler på området er jeg målløs over, at ' min' regering ikke bygger videre på bygningsdirektivet, som jeg kalder både en dansk og konservativ sejr for Danmark, Europa og for klimaet. Nu skal Danmark i gang, så vi kan fastholde vores førerposition på området for energieffektivitet. På grund af en elendig energispareordning behøver man ikke at skrotte andre initiativer. Bolig-job-ordningen bør og kan ikke stå alene”.

 

-  Vi kan kun håbe, at den præcise tale fra Bendt Bendtsen kan få energiforhandlingerne på sporet – vel at mærke i en form, hvor det kommer til at rumme initiativer, der vil effektivisere vores måde at bruge energien på i fremtiden, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden