Dansk Byggeri bekymret for faldende it-investeringer i byggeriet

Mens danske virksomheder generelt investerer mere og mere i it, går det den modsatte vej i byggeriet. I Dansk Byggeri kalder direktør Michael H. Nielsen udviklingen for både overraskende og bekymrende

Det går fremad med it-investeringerne i dansk erhvervsliv. En ny opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der i gennemsnit for hver fuldtidsansat blev investeret 60.000 kr. i nyt it-udstyr og service i 2016 i de danske virksomheder. En stigning på seks procent i forhold til året før.

 

Men i bygge- og anlægsbranchen gik det den modsatte vej. Her var it-investeringen pr. fuldtidsansat 11.600 i 2016, et fald på næsten 19 procent på et år.

 

- Det er en foruroligende udvikling, som skal vendes. De virksomheder, der er effektive og produktive, klarer sig bedst og overlever på længere sigt. Og vi kommer ikke uden om, at investeringer i it i hele bygge- og anlægsbranchen skal sættes i vejret, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Udviklingen overrasker

De samlede investeringer i it-udstyr og service løb op i hele 57,6 mia. kr. i 2016. Mens bygge- og anlægsvirksomhederne investerede 877 mio. kr. i hardware, software og service i 2016 – et fald fra 1,1 mia. i 2015.

 

Udviklingen undrer Michael H. Nielsen. Går vi tilbage til 2012 og betragter perioden frem til 2016, så har it-investeringerne i byggeriet nemlig været svagt stigende frem til 2015, for så at falde i 2016. I samme periode har bygge- og anlægsbranchen oplevet en stigning i produktiviteten på 1,6 procent. Det er mere end i byerhvervene under ét.

 

- Det er usædvanligt og et underligt modsætningsforhold. Normalt hænger øget brug af it sammen med stigning i produktiviteten. Det er altså andre forhold end nye digitale løsninger, der har fået produktiviteten til at stige i bygge- og anlægsbranchen, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Dansk Byggeri har fokus på it-udviklingen

Bygge- og anlægsbranchen har stort fokus på at tage ny teknologi i brug ikke mindst blandt de større virksomheder. Men interessen og investeringerne i de større virksomheder slår ikke igennem i tallene fra Danmarks Statistik.

 

- Derfor er der også god grund til, at regeringens udspil på det digitale område ”Strategi for Danmarks digitale vækst” fokuserer på de mange små og mellemstore virksomheder, der er i for eksempel bygge- og anlægsbranchen, siger Michael H. Nielsen.

 

Dansk Byggeri har udpeget introduktion af ny teknologi til branchen som et strategisk fokusområde blandt andet med initiativet BUILD 4.0, der skal understøtte udviklingen og brugen af it, deltagelse i den nye Teknologipagt og Dansk Byggeris årlige IT-Messe. Her arbejder man for, at ny teknologi kommer i spil i alle bygge- og anlægsbranchens virksomheder både i den måde det daglige arbejde bliver tilrettelagt på og i selve produktionen.

Se analyse om it-investeringer fra Danmarks Statistik 

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon 20 28 52 64
Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden