Regeringen vil i 2019-2021 sætte gang i en række initiativer, som skal forbedre energimærkningsordningen. Det fremgår af regeringens nye initiativplan for ”en mere robust energimærkning af bygninger”. Dansk Byggeri mener, at en styrkelse af ordningen er et nødvendigt og positivt skridt.

 

Dansk Byggeri savner et større fokus på de fordele, energirenovering kan få for indeklima og komfort. Mindre træk, varmere vægge, bedre luft vil ofte motivere boligejerne til at gennemføre energiforbedringer i deres bolig. Derfor opfordrer vi til, at energimærket udbygges så indeklima og komfort i højere grad indgår.

Der er nemlig store muligheder for at spare på energien i de danske bygninger, men de bliver bare ikke udnyttet af sig selv. Boligejerne har brug for viden og incitamenter.

 

Energimærkningsordningen er allerede i dag et vigtigt værktøj til at gøre bygningers energiforbrug synligt. Og Dansk Byggeri støtter regeringen i, at der er behov for bedre energimærker end dem, vi har i dag. Energimærkerne giver boligejerne et overblik over de energimæssige forbedringer, der er rentable at gennemføre. For at få et energimærke skal bygningen gennemgås af en energikonsulent, der placerer bygningen på en skala fra A til G.

 

Energimærkerne skal være bedre
Forud for initiativplanen har regeringen inviteret store dele af energi- og byggebranchen til en dialog om, hvordan man kan forbedre mærkerne. Det er enormt positivt, og der er blevet lyttet til aktørerne.

 

I planen lægger regeringen op til, at der fremover skal være færre fejl i energimærkerne.

 

  • Der skal blandt andet ske en større digital, automatisk kontrol af de indtastninger, der bliver lavet.
  • Energimærket skal være lettere at forstå, og det skal kunne omsættes direkte til handling. Et område, vi også har haft stort fokus på i Dansk Byggeri.
  • En mere interaktiv formidling af energimærket skal gøre det nemmere for boligejerne at bringe energiforbruget ned.
  • Og mærket bør indeholde en langsigtet handlingsplan, så det ikke blot bliver et dokument boligejerne har liggende i skuffen, indtil boligen engang skal sælges.

 

Fokus på indeklima savnes
Dansk Byggeri savner et større fokus på de fordele, energirenovering kan få for indeklima og komfort. Mindre træk, varmere vægge, bedre luft og lignende vil ofte kunne motivere boligejerne til at gennemføre energiforbedringer i deres bolig. Derfor opfordrer vi til, at energimærket udbygges så indeklima og komfort i højere grad indgår.

 

Bedre energimærker, der kan medvirke til et mindre energiforbrug i bygninger, er et fornuftigt og vigtigt element i den grønne omstilling hen mod et samfund, der er drivhusgasneutralt i 2050. En vision som samtlige politiske partier blev enige om med energiaftalen fra juni.

 

Men initiativet kan ikke stå alene, og der er fortsat brug for en stærk indsats for energibesparelser målrettet bygninger. Derfor opfordrer Dansk Byggeri også til, at Folketingets partier sætter emnet højere på dagsordenen, når partierne skal forhandle en klimaaftale på plads. For eksempel ved at sætte bindende mål for, hvor meget forbruget af energi i vores bygninger skal reduceres i 2030, 2040 og 2050.