Dansk Byggeri: Danmark kan gøre EU’s klimaambition til virkelighed

Debatindlæg af Camilla Damsø Pedersen, energipolitisk chef, Dansk Byggeri. Bragt i Altinget den 11. december 2018

 

I EU-Kommissionens nye klimastrategi er visionen klar: EU skal være klimaneutralt inden 2050. I Dansk Byggeri er vi meget positive over udmeldingen fra et EU, der begynder at blive mere og mere ambitiøst på klimaområdet.

 

I alle strategiens scenarier spiller energieffektivitet en nøglerolle. EU-Kommissionen lægger op til, at energiforbruget i EU inden 2050 skal reduceres med næsten 50 procent i forhold til 2005. EU forventer, at energieffektivisering i industrien vil spille en vigtig rolle, men langt det største fald i energiforbruget ventes at finde sted i bygninger.

 

Det store fokus på energibesparelser i bygninger er åbenlyst med de store potentialer, der er i dette segment. Dansk Byggeri vil derfor opfordre den danske regering til at indtage en nøglerolle, når klimastrategiens vision skal realiseres, så de flotte ord kan blive til konkret handling via regulering i de enkelte lande, i EU og globalt.

 

Opgaven skal også løftes af Danmarks snart nyvalgte EU-parlamentarikere, der efter et valg har et stort ansvar for, at de flotte intentioner bliver fulgt op af EU-regulering.

 

I Danmark er der desværre ikke helt det samme fokus på energibesparelser i bygninger, som i EU. Der er i den grad behov for, at regeringen og Folketinget i højere grad tænker bygninger ind, når Folketinget de kommende måneder skal forhandle om klimapolitikken herhjemme.

 

Ikke mindre end 40 procent af energiforbruget i Danmark og EU, bliver brugt i vores bygninger. I stedet for kun at fokusere på, hvordan vi producerer grøn energi, burde politikerne også koncentrere sig om incitamenter, der kan få private og virksomheder til at bruge mindre energi.

 

Desværre er regeringens klimaudspil fuldstændig blottet for initiativer, når det kommer til energibesparelser i bygninger. Og det på trods af, at energirenoveringer ifølge Klimrådet er en af de billigste måder at sikre lavere CO2-udslip på. Så hvorfor ikke være mere ambitiøse her?

 

Danmark har muligheden for at spille en nøglerolle som foregangsland i EU. Men det kræver, at vi er langt mere ambitiøse i vores energi- og klimapolitik, når det kommer til energibesparelser i bygninger.

 

I Dansk Byggeri har vi blandt andet følgende konkrete anbefalinger:

 

1) Politikerne bør fastsætte et bindende mål for reduktion af varmeforbruget i bygninger med mindst 30 procent frem mod 2050

 

2) Der bør afsættes flere midler til indsatsen for fremme af energieffektivisering, som med energiaftalen blev skåret fra 1,5 mia. kr. om året til 500 mio. kr. årligt fra 2021-2024

 

3) Der bør stilles krav om energirenovering i kommunale og regionale bygninger, lige som der i dag er krav om energirenovering af statens bygninger

 

Vi har en stor opgave foran os i Danmark, hvis vi og andre EU-lande skal leve op til EU's klimamål. I Dansk Byggeri ved vi, at det bliver udfordrende, men vi er klar til at tage udfordringen op i selskab med andre brancher og hele det politiske Danmark.

Loading...
Scroll til top af siden