Dansk Byggeri er glad for at renovering fylder meget i regeringens ghettoplan

Regeringen vil med sin plan ”Ét Danmark uden parallelsamfund” nedbryde ghettoer over hele landet og gøre socialt udsatte boligområder mere attraktive. Dansk Byggeri glæder sig over, at et af de håndtag, regeringen vil dreje på, er renovering, nedrivning og ændret infrastruktur.

Dansk Byggeri mener, at det er yderst positivt, at regeringen vil afsætte 12 mia. kr. - ud af en samlet indsats på 21 mia. kr. - til at forandre de socialt udsatte boligområder fysisk.

 

- Vi glæder os over, at der øremærkes penge til at renovere, rive boligblokke ned og ændre infrastrukturen. Det er afgørende, hvis man skal ghettoproblematikken til livs, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen.

 

Han kalder regeringens forslag om, at en stor del af de almene familieboliger i områderne skal sælges fra, så de højst må udgøre 40 pct. i 2030, for ambitiøst.

 

- Men man må forberede sig på, at det kan flytte efterspørgslen efter mere alment boligbyggeri andre steder hen, hvor de familier, der i dag bor i de socialt belastede områder, kan bosætte sig, siger Lars Storr-Hansen.  

 

Dansk Byggeri anser netop renovering og fysisk forandring af boligområderne, som helt afgørende, hvis områderne skal gøres attraktive for beboere, som aktivt vælger områderne til, frem for at det blot er et boligområde for borgere, der ikke har andre muligheder.

 

- En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at renovering kan være afgørende for at løfte ghettoområderne ud af den negative spiral, så områderne kan tiltrække og fastholde nye typer af beboere. Det er forskelligt, om det er renovering eller nedrivning, der er nøglen til at give boligområderne et socialt løft og integrere dem som en del af det omgivende samfund. Det afhænger af en konkret vurdering af hvert enkelt boligområde. Men boligområderne Gyldenrisparken på Amager og Gellerupparken i Aarhus er gode eksempler på, at renovering har givet områderne og beboerne et tiltrængt løft, og at nye ressourcestærke beboere samtidig er blevet trukket til.  

 

Ud over tiltag, som går ud på at forandre områderne fysisk, kommer regeringen også med en række andre initiativer om bl.a. børn og unge i ghettoområderne.

 

- Regeringen har et fornuftigt ønske om, at alle børn i områderne skal i daginstitution, når de fylder et år. Dansk Byggeris analyse af Gyldenrisparken på Amager viser, at det kan ske uden tvang. Her byggede man en ny moderne institution midt i boligområdet, som i dag er flittigt brugt - ikke bare af områdets egne beboere, men også af børn fra de omgivende villakvarterer. Andelen af 1-2 årige, der går i institution i Gyldenrisparken, er steg fra 37 pct. i 2011 til 86 pct. i 2015.

 

 

Læs Dansk Byggeris analyse af effekterne af renovering af Gyldenrisparken

 

Kontakt:

Adm. direktør Lars Storr-Hansen lsh@danskbyggeri.dk, tlf: 41 19 33 04  

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, tlf: 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden