Dansk Byggeri er klar til mere cirkulær økonomi

Dansk Byggeri er glad for, at regeringen som en del af sit forslag til næste ås finanslov lægger op til en strategi for cirkulær økonomi. Regeringen peger på, at bygge- og anlægsbranchen skal være en af de centrale aktører. Den rolle er Dansk Byggeri klar til at påtage sig.

- Det er positivt, at strategien lægger op til, at det er de danske virksomheder, som skal drive den cirkulære omstilling. Og at den også anerkender, at staten er nødt til at skabe de rigtige rammer, hvis virksomhederne skal kunne løfte opgaven. De vilkår, der er i affaldssektoren i dag, understøtter ikke en cirkulær økonomi. Eksempelvis bliver der brændt alt for meget affald af, der kunne genanvendes. Det skal der gøres op med, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Mange konkrete initiativer lige til at gå til

Strategien følger op på anbefalingerne fra regeringens Advisory Board, som i juni 2017 afleverede sine anbefalinger til, hvordan dansk økonomi kan blive omstillet i en mere cirkulær retning. Den rummer en lang række konkrete initiativer.

 

Blandt dem er forslag om at udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse og indføre en samlet national enhed, som skal have ansvaret for, at reglerne på affaldsområdet bliver håndhævet og administreret mere ensartet.

 

Der er også forslag om, at staten selv skal vurdere sine byggerier ud fra en totaløkonomisk vurdering, så man ikke bare ser på, hvad selve byggeriet koster, men også hvad det koster at vedligeholde bygningerne og drive dem, hvor længe bygningerne holder, og hvad det koster at rive dem ned igen og genanvende materialerne. 

 

- Dansk Byggeri og vores medlemmer er klar til at tage udfordringen op og skabe et mere cirkulært og bæredygtigt byggeri som bindeled mellem dem, der producerer byggeaffaldet og dem, der producerer materialerne og skal bruge affaldet som råmaterialer til nye produkter, siger Michael H. Nielsen.  

 

Lang vej igen

Han understreger, at det kræver, at affaldssektoren bliver organiseret på en anden måde. Og at forsyningsstrategien bliver indført, så virksomhederne kan få adgang til affaldet og genanvende det i et naturligt marked. De private operatører, der håndterer og genanvender affaldet, skal kunne gøre det i et marked med reel konkurrence.

 

- Vi ser frem til at være en aktiv medspiller når den cirkulære økonomiske forretning skal udvikles. Danmark har gode forudsætninger for at gøre cirkulær økonomi til et nyt fremtidigt forretningsområde, hvor de løsninger, der udvikles, kan føres ud i livet – også internationalt, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden