Dansk Byggeri glæder sig over skatterabat til seniorer

Finansloven for næste år indeholder meget få initiativer, der kommer virksomhederne og deres medarbejdere til gode. Men Dansk Byggeri glæder sig over, at der er aftalt en ny økonomisk gulerod til seniorer for at blive længere på arbejdsmarkedet.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti aftalt at hæve grænsen for, hvor meget pensionister kan tjene, før de bliver modregnet i bl.a. pension og ældrecheck.

 

- Mulighederne for at lave reformer i det nuværende Folketing er desværre begrænsede. Men det er glædeligt, at forligsparterne har taget skatteredskabet op af mølposen og indfører en økonomisk gulerod til seniorer for at blive på arbejdsmarkedet. Det økonomiske opsving har brug for al den arbejdskraft, det kan få, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

På skatte- og afgiftsområdet glæder Dansk Byggeri sig også over, at gebyret for erhvervsaffald fjernes. Virksomhederne skal kun betale for de ordninger, de faktisk benytter.

 

Lidt mere luft på erhvervsuddannelserne
Som en del af aftalen om finanslov, kan erhvervsskolerne også se frem til lidt mere luft i budgettet til at forbedre kvaliteten i undervisningen, og det er tiltrængt. Dansk Byggeri glæder sig over den brede aftale om erhvervsuddannelserne, som først og fremmest betyder, at skolerne ikke skal spare de to procent om året, der var lagt op til.

 

- Det er også positivt, at kommuner og erhvervsskoler med finansloven kan se frem til en bonus, hvis de placerer mere end halvdelen af deres 10. klasser på en erhvervsskole. Og at alle elever fremover skal vurderes uddannelsesparate til både gymnasiet, hf og en erhvervsuddannelse, siger Lars Storr-Hansen.

 

- Situationen er meget alvorlig. Hver tredje virksomhed i byggeriet må sige nej til ordrer, fordi de ikke kan skaffe de kvalificerede medarbejdere, de har brug for. Og hvis ikke vi får flere elever til at tage en faglært uddannelse inden for bygge- og anlæg, kommer danskerne til at se lang efter en håndværker i fremtiden.

 

Ser frem til samlet plan for infrastruktur
I finanslovsaftalen fremgår det, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at drøfte de langsigtede prioriteringer i infrastrukturen i starten af 2019 på baggrund af et oplæg fra regeringen. Og det er ifølge Dansk Byggeri på høje tid. Efter en årrække med flere større projekter er der nu udsigt til stort set stilstand i investeringerne i vej-, bro- og jernbaneprojekter.- Der er udsigt til næsten en halvering af investeringerne på vej- og baneområdet de næste tre år. Det kan hverken virksomheder eller borgere, der må leve med længere køer, forsinkelser og lange transporttider, være tjent med. Derfor ser vi frem til, at regeringen indfrier løftet om et samlet udspil på infrastrukturområdet, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Endelig udtrykker Dansk Byggeri bekymring over, hvad aftalen om obligatorisk pensionsopsparing indeholder, da en sådan aftale ikke må risikere at udhule de overenskomstaftalte arbejdsmarkedspensioner.

 

Kontakt

 Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden