Dansk Byggeri hilser undersøgelse om konkurrencelov velkommen

De fleste danske virksomheder kender konkurrenceloven, viser en ny undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dansk Byggeri hilser den velkommen og vil bruge den i arbejdet med at informere medlemsvirksomhederne om de konkurrenceretslige regler.

Af undersøgelsen fremgår det, at 84 procent af de danske virksomheder ved, at det er forbudt at lave aftaler om priser. Mens 59 procent kender forbuddet mod at koordinere tilbud med konkurrenterne. 

 

- Vi er glade for, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt området. Analysen bringer os ny viden, som vi kan bruge, når vi informerer og underviser vores medlemmer i konkurrencereglerne, siger direktør Peter Steenholm, Dansk Byggeri.

 

Tror at konkurrenterne bryder loven

Ifølge undersøgelsen er bygge- og anlægsbranchen den branche, hvor flest virksomheder mener, at andre bryder konkurrencereglerne. 60 procent af de adspurgte bygge- og anlægsvirksomheder vurderer, at andre virksomheder i branchen overtræder konkurrenceloven. Det overrasker Dansk Byggeri.

 

- Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi tager afstand fra enhver form for lovbrud, og vi gør en stor indsats for at forebygge overtrædelse af konkurrenceloven. Derfor undrer det mig, at så mange tror, at deres konkurrenter bryder loven. Det tyder på, at der fortsat er behov for at informere massivt om reglerne, siger Peter Stenholm.

 

Stor indsats for at forebygge lovbrud

Siden straffen for at danne karteller og bryde konkurrencereglerne blev skærpet i 2013, har Dansk Byggeri blandt andet udgivet en let læselig bog om konkurrenceret i byggeriet. Den fortæller, hvad der er ulovligt og hvilke sanktioner og straffe, der er. Og den er sendt til alle medlemsvirksomhederne.

 

- Langt de fleste af vores medlemmer har gennemført compliance-programmer, og vi holder løbende informationskurser. Det næste kursus efter sommerferien handler om konsortier, og hvilke konkurrenceretslige krav, der stilles til dem, siger direktør Peter Stenholm, Dansk Byggeri.

 

Interne regler skærpet

Hvis der alligevel sker overtrædelser af konkurrencereglerne, og en sag bliver afgjort ved domstolene eller der vedtages en bøde, kræver Dansk Byggeri, at medlemsvirksomheden gennemgår et såkaldt self-cleaning forløb. Det vil sige, at virksomheden skal dokumentere, hvordan man vil sikre, at der ikke igen sker ulovligheder.

 

Reglerne for at sidde i Dansk Byggeris bestyrelse er også skærpet. Et medlem af bestyrelsen kan ikke blive siddende efter at have modtaget et anklageskrift eller bødeforlæg i en konkurrencesag.  

 

Kontakt

Direktør Peter Stenholm, pss@danskbyggeri.dk, telefon 41 17 47 36

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 48 02 

Loading...
Scroll til top af siden