Dansk Byggeri: Hurtigt internet er afgørende for virksomheder i landdistrikterne

Regeringen præsenterede mandag et udspil til et nyt teleforlig. Og Dansk Byggeri glæder sig over, at målet fortsat er, at alle danske husstande har adgang til en bredbåndshastighed på 100/30 Mbit/s i løbet af de næste to år.

- Det er fornuftigt, at regeringen vil målrette bredbåndspuljen til områder, hvor behovet er størst, nemlig landdistrikterne. Uden velfungerende bredbåndsforbindelser, er det umuligt at bevare lokale virksomheder, og uden dem er det svært at holde liv i landsbyerne. Internet er nødvendigt for at drive virksomhed i dag – uanset hvor stor virksomheden er, og hvor den ligger, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

I dag har ca. 89 pct. af alle husstande adgang til bredbånd med den hastighed, som regeringen vil brede ud til hele landet. Derfor er det positivt, at der nu lægges op til, at borgere og virksomheder i yderområderne også kommer med.

 

- En god bredbåndsforbindelse er også vigtig for beboere og dem, der overvejer at flytte til landdistrikterne. Hurtigt internet kan være afgørende for, hvor attraktivt det er at bo i de områder og dermed også uvurderlig for virksomhedernes muligheder for at skaffe de medarbejdere, de skal bruge. Vores samfund er sådan indrettet, at internettet er en forudsætning for at få kontakt med lægen, skolen og andre offentlige myndigheder, men også for at kunne arbejde hjemme fra, siger Michael H. Nielsen.

 

Regeringens lægger i sit udspil blandt andet op til, at der tilføres yderligere 60 millioner kroner til bredbåndspuljen, så der i alt er 100 millioner kroner i år. Hidtil har 12 procent af adresserne, som har fået tilskud, ligget i byzoner, mens 24 procent af tilskudsmidlerne er blevet brugt i hovedstadsområdet. Men med det nye udspil bliver puljen målrettet endnu mere mod tyndt befolkede områder.

 

- Det er kun positivt, at regeringen har afsat 100 mio. kr. til at etablere hurtigere bredbånd i yderområderne, og at det ligger i kortene, at der fortsat skal være fokus på at udbygge den digitale infrastruktur. Et velfungerende internet er en væsentlig del af vores infrastruktur, som understøtter sammenhængskraft og erhvervsudvikling. Hurtig bredbåndforbindelse er simpelt hen en nødvendighed i dagens Danmark, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

 

Udspillet fra regeringen skal nu behandles i Folketinget.

 

Kontakt:

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, tlf: 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, tlf: 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden