Dansk Byggeri kalder forslag fra Dansk Folkeparti en ommer

Dansk Folkeparti har fremsat et lovforslag, der vil forringe den såkaldte beløbsordning og gøre det væsentlig sværere for virksomhederne at tiltrække udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU. Det mener Dansk Byggeri er den helt forkerte vej at gå.

- De forringelser af beløbsordningen, som Dansk Folkeparti lægger op til, vil de facto afskaffe ordningen. Det er en mildest talt forkert vej at gå lige nu, hvor vi kan se, at vores virksomheder får stadig sværere ved at tiltrække de medarbejdere, de har brug for, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

 

Dansk Folkepartis forslag vil blandt andet medføre, at en virksomhed skal kunne dokumentere, at der ikke noget sted i Danmark findes kvalificerede medarbejdere, der kan besætte den ledige stilling, de har. Et urealistisk krav, mener Dansk Byggeri.

 

- Vi er i en situation lige nu, hvor der er udsigt til, at det bliver stadig sværere at skaffe kvalificerede faglærte, teknikere og eksperter til bygge- og anlægsbranchen. At forringe muligheden for at tiltrække dygtige medarbejdere fra lande uden for EU, kan i værste fald betyde, at en virksomhed må sige nej til ordrer. Det vil ikke bare ramme den enkelte virksomheds bundlinje. Det vil også gå ud over velfærden, fordi de udenlandske medarbejdere bidrager til det danske samfund, siger Louise Pihl.

 

Brug for medarbejdere fra både Danmark og udlandet

I dag kan en virksomhed, der benytter beløbsordningen, ansætte en udenlandsk medarbejde fra et ikke EU-land, hvis han eller hun får en årsløn på minimum omkring 418.000 kr. Lovforslaget fra Dansk Folkeparti lægger op til at forhøje det beløb til 523.000 kr. og helt op til 850.000 kr. afhængig af, hvilken stilling, medarbejderen har.

 

- Dansk Byggeri opfordrer Folketinget til at gå den modsatte vej og nedsætte kravet til, hvor stor årslønnen for en udenlandsk medarbejder fra et ikke EU-land skal være for at komme til Danmark og arbejde. Vi har brug for et fleksibelt arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan skaffe de medarbejdere, de mangler. Dansk Folkepartis forslag er ganske enkelt en ommer, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

 

Personer, der arbejder på beløbsordningen, bidrager i gennemsnit med 282.000 kr. netto hver år til statskassen. Dansk Byggeri mener at kravet til hvor stor en årsløn, de skal have, bør sættes ned.

 

 

Kontakt:

Underdirektør Louise Pihl, lop@danskbyggeri.dk, tlf. 25 66 63 12

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, tlf: 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden