Dansk Byggeri og 3F klar med godt tilbud til alle virksomheder i byggeriet

3F og Dansk Byggeri breder nu de gode resultater af udviklingsprojektet Bedre Bundlinje ud til alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Dansk Byggeri og 3F, der står bag projektet, håber, at virksomhederne vil tage godt imod det, og at det vil være med til at forbedre produktiviteten, kvaliteten og arbejdsmiljøet i hele branchen.

 

Initiativet med at udbrede resultaterne bredt har fået navnet BYGEFFEKT.NU. Det bygger videre på de resultater, der blev dokumenteret i Bedre Bundlinje, der omfattede blandt andet bedre produktivitet, øget kvalitet, bedre arbejdsmiljø og større arbejdsglæde i bygge- og anlægsvirksomhederne.

 

- Via BYGEFFEKT.NU tilbyder vores rutinerede konsulenter målrettede implementeringsforløb i de enkelte virksomheder. Og vi ved, at det har en effekt. Derfor er der ikke noget at betænke sig på for den enkelte virksomhed, siger gruppeformand for 3F Kim Lind Larsen.

 

Det er også muligt for bygge- og anlægsvirksomhederne at bestille et forløb, der med afsæt i en aktuel byggesag vil optimere samarbejdet og processerne med afsæt i praktiske erfaringer med Lean. Også det er veldokumenteret i Bedre Bundlinje. 

 

Arbejdsmetoder med dokumenteret effekt

- BYGEFFEKT.NU er vores fælles bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen kan forbedre produktiviteten, samtidig med at virksomhederne opnår vigtige sideeffekter som bedre arbejdsmiljø, bedre kvalitet samt større arbejdsglæde, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri, der sammen med Kim Lind Larsen fra 3F udgør ledelsen af BYGEFFEKT.NU.

 

Arbejdsmetoderne i BYGEFFEKT.NU tager afsæt i Leanværktøjerne og bliver indarbejdet på en jordnær og praktisk måde, der har dokumenteret effekt for både medarbejdere og virksomheder.

 

- Evalueringen af det syvårige udviklingsprojekt Bedre Bundlinje har vist, at virksomheder kan opnå væsentlige forbedringer på en række parametre som produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø, men evalueringen viste også, at virksomhederne har svært ved at få effekterne til at udfolde sig uden støtte fra konsulenter ude fra. Derfor tilbyder vi nu konsulenthjælp til de virksomheder, der gerne vil forbedre deres egne processer, siger Michael H. Nielsen.

 

BYGEFFEKT.NU har tilknyttet de erfarne konsulenter Michael Dalsgaard fra 3F og Ask Hesselager fra Dansk Byggeri, der begge har været med i Bedre Bundlinje. De er klar til at formidle og indarbejde de gode erfaringer i alle bygge- og anlægsvirksomheder, der ønsker sig en bedre bundlinje.

 

Fakta om BYGEFFEKT.NU

BYGEFFEKT.NU er en rådgivnings-service til hele byggebranchen. Desuden er det et fælles brancheinitiativ, som 3F og Dansk Byggeri står bag, og som tilbyder konsulentassistance til virksomheder, der ønsker at forbedre deres produktionsprocesser.

BYGEFFEKT.NU bygger videre på erfaringer fra udviklingsforløbet Bedre Bundlinje og stiller implementeringsforløb til rådighed for alle bygge- og anlægsbranchens virksomheder og byggepladser.

Se mere på bygeffekt.nu

Virksomheder, der på egen hånd ønsker at arbejde med mere effektive processer, kan se resultater og værktøjer fra udviklingsprojektet Bedre Bundlinje på www.bedrebundlinje.dk

 

Kontakt

Konsulent Michael Dalsgaard, 3F: 20 71 97 09, michael.dalsgaard@3f.dk

Chefkonsulent Ask Hesselager, Dansk Byggeri: 30 34 59 45, ash@danskbyggeri.dk

Formand for byggegruppen i 3F Kim Lind Larsen: 30 32 93 02, kim.lind.larsen@3f.dk

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri: 20 28 52 64, mhn@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden