Dansk Byggeri: Politikerne svigter de små virksomheder

Danmarks erhvervsliv er domineret af helt små virksomheder med under 10 ansatte. De udgør 93 procent af samtlige danske virksomheder. Men når politikerne tager initiativer, der skal lette hverdagen for erhvervslivet, bliver de små overset. Det skal der gøres noget ved, mener Dansk Byggeri, der er klar med 12 helt konkrete forslag, som med små midler vil gavne ikke bare mikrovirksomhederne men hele samfundsøkonomien.

 

De helt små virksomheder har stor økonomisk betydning, og de er med til at holde liv i og udvikle lokalsamfund over hele landet. Men en optælling, Dansk Byggeri har lavet, viser, at kun fire procent af de seneste 10 års erhvervs- og vækstpolitiske aftaler på Christiansborg har været rettet direkte mod de etablerede mikrovirksomheder.

 

- Det kræver ikke meget at gøre livet lettere for de helt små virksomheder, og behovet er stort. Ejeren arbejder tit alene eller på lige fod med medarbejderne og ofte i døgndrift. Det betyder, at overskuddet til at udvikle virksomheden let forsvinder i bunker af praktiske opgaver. Derfor foreslår vi, at det offentlige hjælper med at indberette data som årsrapporter, moms og elev- og lønrefusion, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Administrativt bøvl

Alene administrationen af de syv mest benyttede registreringer koster mikrovirksomhederne langt over en milliard. Og Dansk Byggeri vurderer, at man kan spare 350 millioner kr. ved at lade det offentlige klare indberetningen af årsrapporter, moms og løntilskud. Det svarer til cirka en tiendedel af de fire milliarder kroner, som regeringen har lovet at lette erhvervslivets byrder med inden 2020.

 

Erhvervsstøtten hjælper ikke de små

Den milliard kroner, der hvert år bliver brugt på regional erhvervsstøtte, går også langt uden om mange helt små etablerede virksomheder. Men Dansk Byggeri håber, at de nye fælleskommunale erhvervshuse, der har overtaget administrationen af erhvervsstøtten, vil satse mere på mikrovirksomhederne.

 

- Rigtig mange af dem har brug for hjælp til helt basale it-løsninger, som for eksempel at lære, hvordan man bruger mobiltelefonen eller en tablet til at registrere timer og foretage kvalitetssikring, siger Lars Storr-Hansen.

 

Klar med stribe af forslag

Blandt forslagene fra Dansk Byggeri er også hjælp til at ansætte de rigtige medarbejdere og lærlinge. Bedre muligheder for at tegne ulykkesforsikringer og byde på mindre opgaver i kommunerne. Billigere sygedagpengeforsikringer. Og mulighed for at aflønne en medarbejdende ægtefælle bedre og skyde beskatningen over på køber ved salg af virksomheden.

 

- Langt de fleste forslag koster overraskende lidt og er forholdsvis nemme at indføre. Det kræver først og fremmest velvilje hos politikerne på Christiansborg. Og vi er klar med både inspiration og dialog, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Læs mere om de 12 anbefalinger her

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden