Dansk Byggeri: Ros til ny strategi for cirkulær økonomi

Dansk Byggeri er glad for, at regeringen sammen med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har vedtaget en strategi for cirkulær økonomi. Flere af initiativerne i strategien kommer til at få direkte betydning for bygge- og anlægsbranchen.

 

Den politiske aftale kommer efter, at regeringens forleden offentliggjorde en strategi for cirkulær økonomi. Der er lagt op til, at der bliver afsat 60 mio. kr. på finansloven over fire år til at fremme en cirkulær omstilling af samfundet i en mere bæredygtig retning. Og i Dansk Byggeri venter branchedirektør Thomas Uhd, at den nye politiske strategi vil føre til en mere bæredygtig og cirkulær byggebranche.

 

- Det er godt at se, at regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti sætter handling bag ordene, når de vil fremme den cirkulære omstilling - ikke mindst i byggebranchen. Pengene kommer til at lande på et tørt sted, når vi skal sikre, at udviklingen fortsætter i den rigtige retning mod en mere bæredygtig og cirkulær byggebranche, siger Thomas Uhd.

 

Ambitiøs strategi

Dansk Byggeri roser regeringen og aftaleparterne for en ambitiøs strategi, hvor byggebranchen i høj grad er blevet prioriteret. Det gælder udviklingen af en frivillig bæredygtighedsklasse, brug af livscyklus- og totaløkonomiske kriterier i udbud, mere og ensartede rammer for mere selektiv nedrivning samt videreudvikling af Videncenter for håndtering og Genanvendelse i Byggeriet (VHGB) under det nye navn Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet.

 

Vigtige initiativer for byggeriet

I Dansk Byggeri hæfter man sig særligt ved tre af initiativerne i strategien. Først og fremmest at der nu kommer øget fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb.

 

- Det er helt afgørende, for uden økonomi kommer den bæredygtige udvikling ikke til at ske. Fokus på hele totaløkonomien er vigtigt, så den både ses på anlæg og drift under ét, siger branchedirektør Thomas Uhd.

 

Der skal udvikles en frivillig bæredygtighedsklasse – et arbejde som faktisk allerede er sat i gang. Det er den helt rigtige vej at gå, så branchen og markedet får fælles begreber om, hvad bæredygtigt byggeri er.

 

- At begreberne er baseret på en konsensus i branchen og nu får et stempel af myndighederne er helt afgørende for at skabe en tydeligere kommunikation i markedet og en sikkerhed i markedet for, hvad bæredygtigt byggeri er, og hvad man kan forvente af det, siger branchedirektør i Dansk Byggeri Thomas Uhd.

 

Endelig skal selektiv nedrivning udbredes mere, så flere af byggematerialerne bliver genanvendt, når man river ned. Det kræver ens rammer og standarder, men ikke mindst også mere viden og flere kompetencer. Derfor er det meget vigtigt, at der er sat penge af til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet. Det var Dansk Byggeri med til at sætte i gang, og der er et enormt behov for at sikre mere viden om selektiv nedrivning og genanvendelse både i kommunerne og hos byggeriets parter.

 

Kontakt

Branchedirektør Thomas Uhd, thu@danskbyggeri.dk, telefon 22 94 41 67

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden