Dansk Byggeri: Vi har brug for reformer, der får flere ud på arbejdsmarkedet

Dansk Byggeri efterlyser reformer på arbejdsmarkedet, som kan få flere af dem, der i dag står uden for arbejdsmarkedet i job

- Det er i opgangstider, at der er brug for reformer på arbejdsmarkedet. Lige nu er der job at få for dem, vi gerne vil have flyttet fra passiv forsørgelse og i arbejde og for dem, vi gerne vil have til at arbejde flere timer eller blive nogle flere år på arbejdsmarkedet. Men det er trist, at det politiske råderum slet ikke matcher det økonomiske råderum, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.


Han er enig med Dansk Industri, der i en prognose forudser, at beskæftigelsen i løbet af de næste to år vil stige med 67.000 personer.

 

- Dansk Byggeri genkender billedet med mangel på medarbejdere. Mange bygge- og anlægsvirksomheder har sværere og sværere ved at finde de kvalificerede medarbejdere, de skal bruge. Men selv om vi har et varmt arbejdsmarked, må det ikke forveksles med overophedning, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

 

Initiativer ikke tilstrækkelige

Dansk Byggeri anerkender de initiativer, der er taget for at få flere opkvalificeret og i arbejde. Men det er ikke tilstrækkeligt.

 

- Heldigvis har regeringen vist rettidig omhu med tre 3-partsaftaler på halvandet år om integration, praktikpladser og voksen- og efteruddannelse. Men der er mere at komme efter, for eksempel når det gælder mobiliteten og reglerne for, hvornår ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det samme gælder den måde, kommunerne tildeler førtidspension på, her bør kommunerne lære af de bedste.  Allermest effektivt ville det være at stoppe helt for tilgang til efterløn og at rykke den planlagte forhøjelse af pensionsalderen frem. Men det kommer næppe til at ske på denne side af et folketingsvalg, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41193304

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21244702

Loading...
Scroll til top af siden