Dansk Byggeri: Vismændene er for forsigtige

De økonomiske vismænd sætter i deres nye rapport fokus på, hvor meget skattelettelser kan få flere danskere til at arbejde mere. Men ifølge Dansk Byggeri er vismændene for forsigtige i deres konklusioner. På efterårsmødet i Det Økonomiske Råd efterlyste Dansk Byggeris direktør også en langsigtet plan for infrastrukturen.

 

- De økonomiske vismænd har lavet en spændende analyse af, hvor kraftigt fx lettelser i topskatten påvirker vores lyst til at arbejde mere og ambitioner om at skifte job. Og der er kraftigere effekter, end man normalt regner med i de økonomiske ministerier, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Men vismændene understreger i rapporten, at der er væsentlige usikkerheder, når man vurderer, hvor meget skattelettelserne vil påvirke danskernes adfærd. Det gælder, når man ser på, hvad det vil betyde for arbejdsudbuddet og dermed indirekte for de offentlige finanser. Og derfor anbefaler vismændene politikerne at være yderst forsigtige og tage højde for usikkerhederne, når de overvejer at pille ved skatterne i fremtiden.

 

Men Dansk Byggeri mener, at de økonomiske vismænd er for forsigtige i deres anbefalinger.

 

- Desværre virker det som om, at vismændene går med både livrem og seler, når de primært bruger deres nye spændende empiriske skatteanalyse til at betone usikkerheden i de skattepolitiske beregninger. I praksis viser beregningerne, at skattelettelserne i løbet af nogle år finansierer sig selv mere, end vi plejer at regne med, siger Lars Storr-Hansen.

 

Undgå stop-and-go på anlægsområdet
I diskussionen om konjunkturerne og den økonomiske politik på mødet i Det Økonomiske Råd påpegede Dansk Byggeri, at selv om der er godt gang i byggekranerne, så er det vigtigt at skelne mellem byggeri og anlæg.

 

- På anlægsområdet afleverer virksomhederne i øjeblikket langt flere projekter, end de påbegynder ikke mindst på vej- og baneområdet. Den nære fremtid ser sort ud. Derfor er der virkelig behov for den langsigtede infrastrukturplan frem mod 2030, som regeringen annoncerede i starten af det nye år i forbindelse med finansloven, siger Dansk Byggeris adm. direktør.

 

En analyse, som tænketanken Kraka har lavet for Dansk Byggeri, viser, at der ligger rentable vej- og broprojekter for næsten 120 milliarder kr. og venter. Og Transportministeriets egne beregninger fornylig viste, at det vil koste samfundet næsten ti mia. kr. at udskyde anlæggelsen af den midtjyske motorvejskorridor og syv andre større infrastrukturprojekter i ti år.

 

- For meget stop-and-go politik fører til, at anlægsvirksomhederne – og dermed hele samfundet – mister uerstattelig erfaring, hvis ikke der meget snart kommer skub i nye anlægsprojekter, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Kontakt

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressehef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden