Den nye energiaftale bør få flere til at gøre bygninger energivenlige

Debatindlæg af Gunde Odgaard, sekretariatsleder Bygge- Anlægs og Trækartellet og Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri. Bragt i Altinget den 22. februar 2018

Regeringen forventes at komme med sit udspil til en kommende energiaftale inden påske, og vi ser frem til, at den for alvor prioriterer et af de områder, hvor det virkelig batter: energirenovering af boliger og offentlige bygninger. 

 

Ikke mindre end 40 procent af al den energi, der bruges herhjemme, bliver brugt i vores bygninger. Og kan vi spare på varmen, er der brug for færre vindmøller og færre solceller, så den grønne omstilling samlet set kan gennemføres billigere. I Dansk Byggeri og Bygge-Anlægs og Trækartellet mener vi derfor, at den kommende energiaftale bør tilskynde både boligejere, staten, regioner og kommuner til at sætte renoveringer i gang, der vil føre til et lavere energiforbrug.

 

Det langsigtede mål for dansk energipolitik er, at Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. En nem og billig vej til målet vil være, at vi undervejs bliver bedre til at spare på energien. Og vi ved at rådgivning til bolig- og bygningsejere virker.

 

Ordninger som Bedre bolig, Better Home, Bolius og Teknologisk Instituts rådgivning viser, at god rådgivning kan være afgørende for, at der gennemføres energiforbedringer. Og den gode rådgivning understøttes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, der bør gøres permanent.

 

Rationalet er, at når man alligevel fornyr eller renoverer sin bolig, hvorfor så ikke gøre den mere energivenlig i samme omgang. Det kan betale sig for ejeren i det lange løb – og for samfundet.

 

Men det er dyrt at energirenovere. Derfor bør der være økonomiske incitamenter til at gøre det mere attraktivt, eksempelvis i form af et energilån til renoveringen.

Dansk Byggeri dokumenterede i sin Energianalyse sidste år, at der er store energibesparelser at hente i byggesektoren. Det samme gjorde analysen Energibesparelser i Byggeriet fra BAT Kartellet tilbage i 2009, og det er siden fulgt op af forskning fra DTU, SBI og Aalborg Universitet. 

 

Der er altså viden nok på området. Og hvis der indføres mål for energieffektiviseringer, kan stat, regioner og kommuner gå forrest med de offentligt ejede bygninger. Mens der for private bør tænkes i modeller, der gør kvalificeret rådgivning nemt tilgængeligt, ja måske ligefrem gratis.

 

Derfor en fælles opfordring. Lad energieffektivisering af bygninger blive en central del af en ny energiaftale. Den energi, vi sparer i vores bygninger bidrager til den grønne omstilling – uanset om vinden blæser, eller solen skinner.

Loading...
Scroll til top af siden