Der bør investeres meget mere i vejene

En voksende bilpark, øget trafik på vejene og stigende myldretidsproblemer kan kun løses ved at investere meget mere i vejene, mener Dansk Byggeri

Transportminister Ole Birk Olesen vil bygge flere veje for at løse trængselsproblemerne. Det hilser Dansk Byggeri velkomment.

 

- I dag investeres der tre gange så meget i jernbanen som på vejene. Men persontransporten på jernbanen udgør otte procent, mens vejene tager over 90 procent, siger branchedirektør Henrik Friis, Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri. Han understreger, at der er brug for en effektiv kollektiv trafik, men ikke på bekostning af vejene.

 

Siden 2010 er trafikken på motorvejene steget med over 30 procent. I Hovedstaden er væksten på over 40 procent og endnu højere i myldretiden. Bilparken er i samme periode vokset med næsten 20 procent. Det viser en ny analyse fra Vejdirektoratet. Samtidig viser et svar fra transportministeren til Folketinget, at investeringerne i jernbanen i dag er tre gange så høje som på vejene, nemlig næsten 120 milliarder kroner på jernbanen mod 40 milliarder kroner på vejene.

 

Ny infrastrukturfond

Dansk Byggeri anbefaler en langsigtet og holdbar investeringsplan for hele infrastrukturområdet med en ny infrastrukturfond, der rækker frem til 2040. Den skal tage højde for trafikudvikling og mobilitetsbehov.

 

- De manglende investeringer på vejområdet koster vækst, arbejdspladser og kobler yderområder fra væksten i byerne. Uden en udbygget og sammenhængende infrastruktur kan vi ikke binde Danmark bedre sammen, siger Henrik Friis.

 

Flere intelligente transportsystemer

Dansk Byggeri efterlyser også større satsning på ITS-løsninger (intelligente transportsystemer) og en samlende myndighed i Hovedstadsregionen og på Sjælland, som får ansvaret for mobilitet og trafikplanlægning.

 

- Det er et paradoks, at de elektroniske trafiktavlerne stadigvæk er slukkede på Ring 3 og på andre motorveje i Hovedstadsområdet, når det med få midler har medvirket til at skabe større fremkommelighed og trafiksikkerhed, siger Henrik Friis.

 

- Vi har faktisk brug for flere informationstavler, der kan få trafikken til at glide. Samtidig er der mange gevinster ved at satse på bedre koordinering mellem trafiksignaler, der skaber grønne bølger i trafikken og leder trafikken uden om vejarbejder og uheld.

 

Kontakt

Branchedirektør Henrik Friis, Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri, telefon: 20 31 15 03 

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden