Der oprettes næsten 4.000 flere lærepladser i byggeriet end for fem år siden

Vejen til en læreplads i bygge- og anlægsbranchen er blevet betydelig kortere for dem, der ønsker at uddanne sig til håndværker. En opgørelse fra Dansk Byggeri estimerer, at der i 2018 oprettes godt 3870 flere lærepladser i byggeriet i forhold til 2014. Det er dejligt at se, at den høje beskæftigelse smitter af på antallet af praktikpladser, siger underdirektør Louise Pihl.

Dansk Byggeri har set på udviklingen i de seneste fem år, og pilen peger kun opad. Virksomhederne i byggeriet tager i stigende grad lærlinge, og det dokumenteres af tallene.

 

I 2014 fik godt 6.000 en læreplads i byggeriet. I 2018 forventer Dansk Byggeri, at antallet af aftaler om praktikplads inden for bygge- og anlægsbranchen stiger til knap 10.000. Stigningen er på 64 procent på fem år.

 

Den skønnede udvikling i 2018 er baseret på tendenserne fra de første fire måneder i år.

 

Vi nærmer os 10.000 nye praktikpladser
Sammenlignet med 2017 viser de første fire måneder af 2018 en stigning på 17 procent i antallet af aftaler om praktikpladser.

 

- Jeg glæder mig over udviklingen. Vi har opfordret vores medlemmer til at oprette praktikpladser, og det budskab har de taget til sig. Den høje beskæftigelse i byggeriet smitter af, og der bliver oprettet mange nye lærepladser. Branchen har brug for faglærte medarbejdere, så virksomhederne kan løse den stigende mængde opgaver, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

 

- De første fire måneder af 2018 lover godt for resten af året, og jeg er spændt på, om vi i 2018 når de magiske 10.000 nye praktikpladser i byggeriet. Som udviklingen ser ud nu, er vi meget tæt på.

 

Kontakt
Underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri, telefon 25 66 63 12, lop@danskbyggeri.dk
Kommunikationskonsulent, Karin Skolnik, i Dansk Byggeri telefon 23 25 84 69, kas@danskbyggeri.dk

Loading...
Scroll til top af siden