Det nye AB lægger op til dialog og samarbejde

Efter flere års forberedelse er det nye AB-aftalesæt nu sendt ud af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Dansk Byggeri er tilfreds med de nye betingelser og venter, at det ikke bare vil fremme samarbejdet mellem bygherrer og entreprenører. Men at det også vil betyde, at der kommer færre tvister mellem parterne.

Med den nye AB 18 bliver der indført en obligatorisk gennemgang af det enkelte projekt, hvor alle parter rundt om bordet kigger hinanden i øjnene og ser på, om der er noget, der er overset eller som kunne være bedre.

 

- Gennemgangen af projekterne er en oplagt mulighed for byggeriets parter til at komme godt fra start. I det hele taget er hele det nye AB-system gennemsyret af vilje til dialog og godt samarbejde. Det er vi utrolig glade for, siger afdelingschef i juridisk afdeling i Dansk Byggeri Louise Dahl Krath Jensen.

 

Håber at fravigelser kan undgås

Det tættere samarbejde afspejler sig også i det nye system om løsning af tvister, som netop er udviklet for at få parterne til at tale sammen og løse tvisterne hurtigere og billigere end tidligere, eksempelvis ved mediation eller mægling.

 

Hidtil har der været adskillige eksempler på, at bygherrer og deres rådgivere har fraveget betingelserne i AB.

 

- Men Dansk Byggeri glæder sig over, at bygge- og anlægsbranchen med det nye AB-system får et opdateret aftalesæt, som afspejler den måde, vi samarbejder på i dag. Og derfor er klart til brug uden fravigelser, siger afdelingschef i juridisk afdeling i Dansk Byggeri Louise Dahl Krath Jensen.

 

AB 18 står for Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer ved bygge og anlægsopgaver. Det er et sæt standardbetingelser, som parterne kan aftale skal gælde inden for håndværks- og entrepriseaftaler.

 

Se opdateret info om AB her


Kontakt

Afdelingschef i juridisk afdeling, Louise Dahl Krath Jensen, lkr@danskbyggeri.dk, telefon 25 66 63 18

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

 

Loading...
Scroll til top af siden