En stor del af de nyansatte i byggeriet kommer fra kanten af arbejdsmarkedet

Antallet af nye medarbejdere i byggeriet er steget markant de seneste år. Og bygge- og anlægsvirksomhederne har været gode til at tiltrække folk, som ellers stod helt uden for arbejdsmarkedet. Det viser en analyse, som tænketanken Kraka har lavet for Dansk Byggeri.

Den samlede beskæftigelse i Danmark steg med fire procent fra 2013 til 2016. Men i bygge- og anlægsbranchen steg beskæftigelsen med hele 10 procent, altså mere end dobbelt så meget. 

 

Kraka har undersøgt, hvor de mange nye medarbejdere i bygge- og anlæg kom fra. Ikke uventet blev omkring halvdelen trukket til fra job i andre brancher. Men zoomer man ind på resten, er billedet overraskende.

 

Tre fjerdedele af de nye medarbejdere i bygge- og anlægsvirksomhederne, som ikke havde et arbejde i forvejen dem var enten arbejdsløse, der stod til rådighed for arbejdsmarkedet, ansatte der kom direkte fra uddannelse eller udenlandske medarbejdere. Mens en fjerdedel var mennesker, som befandt sig på kanten af arbejdsmarkedet. Det er for eksempel kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobparate, pensionister, efterlønsmodtagere og folk på sygedagpenge eller andre offentlige ydelser. 

 

- Den store andel af nye medarbejdere, der stod uden for arbejdsmarkedet, glæder mig. Fordi det viser, at bygge- og anlægsvirksomhederne tager et samfundsansvar og giver mennesker, der ellers var mere eller mindre opgivet, en chance. Men det er også et resultat af, at det er blevet langt sværere for vores virksomheder at skaffe de kvalificerede medarbejdere, de har brug for, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

I alt er beskæftigelsen i bygge- og anlæg fra 2013-16 steget med næsten 15.000 medarbejdere. Og Krakas analyse viser, at bygge- og anlægsbranchen har ansat en større andel af mennesker, der stod uden for arbejdsmarkedet, end de øvrige brancher under ét. 

 

- Opgørelsen viser, at bygge- og anlægsbranchen er en god kanal til at få personer på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i arbejdsstyrken, og at det er gået bedre og bedre de seneste år. Det er en naturlig konsekvens af, at ledigheden bliver ved med at falde, men det stiller også krav til virksomhederne. Vi hører mange succeshistorier, men der er ingen tvivl om, at det i langt de fleste tilfælde kræver en større indsats at oplære en ny medarbejder, der har været væk fra arbejdsmarkedet i mange år, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

 

Link til analysen her: 

https://www.danskbyggeri.dk/media/32433/hvor-kommer-beskaeftigelsen-fra.pdf

 

Kontakt

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Adm. direktør Lars Storr-Hansen, lsh@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04 

Loading...
Scroll til top af siden