Kronik bragt i Børsen den 10. april 2018

Energiteknologisk førerposition er under pres. Af Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri, Per Christensen, forbundsformand, 3F, Tine Roed, direktør, DI, Palle Bjerre Rasmussen, Senior Vice President, NCC, Torben Biilmann, adm. koncerndirektør MT Højgaard

Danmark ligger i verdenseliten, når vi taler om energibesparelser i bygninger. Det skal vi fortsætte med, hvis ikke vi vil tabe på alle fronter.

 

Vi har efterhånden hørt det mange gange. Danmark er intet mindre end verdensmester, når det kommer til grøn energiteknologi. Og ja, det er vi. Men vi risikerer at miste guldmedaljen, hvis vi ikke har en ambitiøs målrettet indsats for at spare på energien i vores bygninger.

 

Kan vi blive ved med at være helt i top inden for energibesparelser, hvis politikerne ikke understøtter en aktiv indsats? Svaret er indlysende. Nej, det kan vi ikke. Netop derfor er det absolut nødvendigt, at politikerne bliver enige om en ambitiøs indsats for energibesparelser i de danske bygninger, når de forhandler en ny energiaftale på plads i år. Ellers står Danmark til at miste arbejdspladser og eksport.

 

I mange innovative danske virksomheder arbejdes der hårdt hver dag for at levere de nyeste, smarteste og mest konkurrencedygtige produkter og energivenlige løsninger. Men der er brug for en politisk målrettet indsats, der understøtter markedet, hvis vi skal blive ved med at klare os i konkurrencen. Mange andre lande har nemlig også set, at der er arbejdspladser og eksport i at levere de grønne løsninger, som verden efterspørger mere og mere.

 

Der skal styr på bygningerne

Danmark har et mål om 50 procent vedvarende energi i 2030, og her skal vi blive ved med at være foregangsland. Men hvorfor ikke samtidig skrue op for ambitionerne, når det handler om at spare på energien i vores bygninger? 

 

At indsatsen for energibesparelser trænger til et grundigt eftersyn, kan der ikke være tvivl om. Men der er stor forskel på en nytænkning af indsatsen, og så den totale afskaffelse af energispareindsatsen, som Finansministeriet har lagt op til vil komme i udspillet til en ny energiaftale.

 

Tonerne fra regeringen er brandærgerlige. For uden et dansk hjemmemarked for energibesparelser i bygningerne mister vi ikke kun arbejdspladser, men også kompetencer, som dygtige danske håndværkere, industriarbejdere, rådgivere, arkitekter mv. har opbygget i årevis.

 

Dertil er det jo heller ikke helt uden betydning, at energiforbedringer er med til at bevare de danske bygningers værdi, og give dem, der bor, arbejder og færdes i dem, bedre livskvalitet. Bygningerne får nemlig ofte et bedre indeklima, og mindre behov for vedligehold, som følge af mindre fugt og skimmelsvamp.

 

Unik eksportmulighed

Danmark har en unik mulighed for at brande sig som landet, der kan knække koden, når det kommer til at spare på energien i bygningerne. EU har netop vedtaget et direktiv, der lægger op til en langt mere ambitiøs indsats for at spare på energien i de europæiske bygninger, end vi hidtil har set.

 

Den mulighed skal Danmark udnytte. Men vi skal ikke regne med, at resten af EU, eller verden for den sags skyld, ser mod Danmark, hvis vi ikke har en stærk indsats for energibesparelser i vores bygninger.

 

Fordelene er åbenlyse. Danske virksomheder omsætter energieffektive produkter og løsninger for 75 milliarder kroner, beskæftiger mere end 45.000 fuldtidsansatte og eksporterer for 34 milliarder kroner årligt.

 

 

Løsningen er lige for

Som udgangspunkt skal den danske energipolitik sikre en større balance mellem de penge, der investeres i vedvarende energi, og de penge der investeres i energibesparelser. For uagtet hvor grøn og billig vores energi bliver, så koster den altså penge. 

Forskere er nået frem til, at det samfundsøkonomisk kan svare sig at reducere varmeforbruget i de danske bygninger løbende, når der alligevel renoveres og fornyes. Den viden skal vi bruge aktivt, når en ny energipolitik skal tilrettelægges.

 

Så hvad venter vi på? Lad os få sat gang i en indsats i bygningerne. Mange gode håndværkere, rådgivere, arkitekter, byggematerialeproducenter mv. står klar til at være med til at løfte opgaven. Løsningen er lige for:

 

For det første skal der tages politisk ejerskab til en ny strategi for energirenovering og fastlægges ambitioner for energibesparelser i de eksisterende bygninger i 2030, 2040 og frem mod 2050.

 

For det andet skal den energispareindsats, energiselskaberne varetager i dag, erstattes af en ny energisparerordning opdelt på erhverv og bygninger og varetaget af en uafhængig aktør.

 

For det tredje skal kommunerne spille en større rolle. Det kræver nye aftaler om energibesparelser med kommunerne og bedre rammer for deres indsats.

 

Danmark skal blive ved med at være i verdenseliten, når det kommer til energibesparelser i bygninger. Ellers taber vi på alle fronter.  

 

Kontakt:

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02 

 

Loading...
Scroll til top af siden