Erhvervsfremme bliver bedre, nemmere og mere målrettet

Dansk Byggeri er glad for, at erhvervsfremmeindsatsen bliver mere enkel og målrettet de virksomheder, der skal have gavn af den.

Den nye aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder, at det nuværende vildt forgrenede system bliver mere enkelt, ikke mindst fordi administrationen fremover kun skal ligge hos staten og kommunerne. Det vil betyde, at det bliver nemmere for virksomhederne at få den rigtige hjælp.

 

- I det nye system vil kommunerne få en mere central rolle. Afstanden mellem virksomhederne og de medarbejdere, der skal formidle hjælpen, bliver dermed kortere og mindre bureaukratisk. Med én indgang til systemet vil hjælpen blive både hurtigere og mere målrettet, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

 

Aftalen betyder, at der bliver oprettet syv erhvervshuse og fem filialer. Kommunerne får langt større mulighed for at yde en aktiv lokal erhvervsfremme både hver for sig og via samarbejder på tværs af kommunegrænserne.

 

- Det er vigtigt for mange virksomheder, navnlig de små og mellemstore, at de i det nye system får mulighed for at have en lokal kontakt. Endelig er det godt, at der er fokus på, at virksomhederne kan få specialiseret service lokalt, og at der udvikles en digital platform for erhvervsfremme, som virksomhederne kan finde rundt i, siger Torben Liborius.

 

Dansk Byggeri lægger også vægt på, at erhvervslivet får en fremtrædende rolle i systemets ledelse, både i den nationale erhvervsfremmebestyrelse og i bestyrelserne for de enkelte erhvervshuse.

 

- De små og mellemstore virksomheder bliver nævnt direkte. Det vidner om en nærhed til virksomhederne, som er gået tabt i systemet indtil nu. Det er også positivt, at systemet åbnes for alle virksomheder, og at arbejdsdelingen mellem erhvervsfremmebestyrelsen, erhvervshusene og kommunerne bliver entydig. Det er tydeligt, at det hidtidige systems knopskydning til et vildnis skal undgås i fremtiden, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius.

 

Dansk Byggeri ser frem til det kommende arbejde med at få systemet på plads og bestyrelserne udpeget.

 

Kontakt:

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, tli@danskbyggeri.dk, telefon 23 32 34 95

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden