Debatindlæg: Erhvervsliv og naturfredningsforening i fælles opråb: Affaldssystemet skal ændres

Debatindlægget er skrevet af miljøkonsulent Simon Stig-Gylling, Danmarks Naturfredningsforening og andre repræsentanter for erhvervslivet. Det blev bragt i Altinget 15. maj

Politikerne har besluttet, at vi skal genanvende mere og forbrænde mindre af vores affald. Men de samme politikere har forsømt at give affaldssektoren de nødvendige værktøjer til at gennemføre en effektiv grøn omstilling. Derfor udnytter vi i Danmark ikke i tilstrækkelig grad de dyrebare ressourcer, som findes i vores affald.

 

Alle er enige om, at en større del af de råvarer, som virksomhederne bruger i produktionen, i fremtiden skal komme fra affald. Men det kræver store investeringer at genanvende alt fra beton til fødevareemballage, og de private virksomheder har ikke lyst til at kaste penge i en sektor, hvor der er usikkerhed om spillereglerne. 

Samtidig skruer kommunerne op for investeringer i lokale sorterings- og genanvendelsesanlæg. Vi er altså på vej til at få en række kommunale anlæg, som ikke har en ordentlig samfundsøkonomi.

 

I erhvervslivet og Danmarks Naturfredningsforening håber vi, at Folketinget snart gennemfører regeringens forsyningsstrategi. Der er behov for en klar arbejdsdeling, hvor der er høje krav til kvaliteten i genanvendelsen, hvor kommunerne agerer myndighed, udbyder affaldet og fører benhårdt tilsyn, mens de private virksomheder konkurrerer om at håndtere affaldet, så det bliver genbrugt og genanvendt med størst mulig gevinst for miljø og økonomi.Landene omkring os har længe prioriteret genanvendelse over forbrænding, og de har allerede en række avancerede sorterings- og genanvendelsesanlæg, som vi må sende det danske affald til. Samtidig går alt for meget affald til forbrænding, fordi kommunerne både er tilsynsmyndighed i forhold til affaldshåndtering og ejer af forbrændingsanlæggene.

 

Hvis vi skal blive bedre til at udnytte ressourcerne i affaldet, skal det sorteres ensartet. Det er ikke en løsning, at de 98 kommuner finder frem til forskellige svar. Fælleskommunale anlæg, der konkurrerer med de private, er heller ikke løsningen, for så er kommunerne fortsat både myndighed og virksomhedsejer.

 

Der er brug for at ændre den kommunale anvisningsret til affaldet. En klar politisk aftale, hvor kommunerne hindres i at drive sorterings- og genanvendelsesanlæg, men omvendt forpligtes til at føre et effektivt tilsyn med og håndhævelse af affaldshierarkiet, kan sparke gang i en udvikling, hvor vi løser påtrængende miljøproblemer og skaber job.


Det modsatte – en mudret eller ingen aftale – vil føre til fortsat kommunal knopskydning og en dyr, ineffektiv og klatvis grøn omstilling.

Loading...
Scroll til top af siden