Fem minutter mindre i kø om dagen kan give milliard-indtægt til Danmark

Myldretid og lange køer er dyre for Danmark, og der er milliarder at hente, hvis pendlere og varevogne kunne komme hurtigere frem. En ny analyse fra branchefællesskabet Dansk Infrastruktur under Dansk Byggeri viser, at bare få minutters hurtigere rejsetid vil betyde store gevinster både for den enkelte og det danske samfund.

Fem minutter. Eller hvad der svarer til 2,5 minuts kortere rejsetid fra hjem til arbejde og tilbage igen hver dag. Det lyder ikke af meget. Men hvis det kunne blive en realitet for alle pendlere, vil Danmarks bruttonationalprodukt stige betydeligt.

Dansk Infrastrukturs analyse viser, at BNP ville stige med mere end seks milliarder kr., hvis pendlerne i eksemplet valgte at bruge halvdelen af de fem minutter, de sparede i trafikken hver dag - altså 2,5 minut om dagen - på at arbejde ekstra. Og at det ville øge arbejdsudbuddet med 13.100 personer, eller hvad der svarer til næsten 10 gange så meget som regeringens seneste skatteaftale fra februar i år.  

Ønskes: langsigtet investeringsplan

- Jeg synes, at beregningerne er tankevækkende. Det står krystalklart, at investeringer i at forbedre trafikforholdene på vejene er givet særdeles godt ud, og der burde ikke være meget at betænkte sig på, siger Jesper Arkil, formand for Dansk Infrastruktur og adm. direktør i entreprenørkoncernen Arkil Holding A/S. 

Dansk Infrastruktur efterlyser en langsigtet og holdbar investeringsplan for infrastrukturen frem mod 2030, som både Norge og Sverige har. Det er en forudsætning for at indfri de meget store økonomiske gevinster, der er ved at bruge mindre tid på pendling og transport.  

Dyrt at udskyde investeringerne

Også for den enkelte pendler vil det betyde meget, hvis den daglige rejsetid kunne bringes ned. Fem minutter mindre tid i kø hver dag vil betyde, at den enkelte pendler ville få 1.900 kr. ekstra til sig selv om året i gennemsnit. Mens en reduceret rejsetid på et kvarter om dagen vil give næsten 6.000 kr. ekstra om året, eller hvad der svarer til en kvart million ekstra i indtægt gennem et helt arbejdsliv.

Men det går den forkerte vej. Siden 2000 er antallet af kørte km. på vejene steget med over 20 procent, og endnu værre ser det ud på motorvejene.

- Erhvervslivet og pendlerne er dybt afhængige af gode transportmuligheder, og med den udvikling vi ser, er det meget vanskeligt at forstå, at der ikke for længst er lagt en langsigtet plan for kommende investeringer i vejnettet. Den slags tager tid at omsætte til virkelighed, og ud over at det er dyrt for samfundet at vente, skaber det også stor usikkerhed om fremtiden for de virksomheder og medarbejdere, der skal bygge infrastrukturen, siger formanden for Dansk Infrastruktur under Dansk Byggeri, Jesper Arkil.

Læs analysen her

 

Kontakt:

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, 21 24 47 02

Formand for Dansk Infrastruktur, adm. direktør Jesper Arkil, Arkil Holding A/S, jar@arkil.dk 20 66 93 08 

Loading...
Scroll til top af siden