Flere penge til forskning i energibesparelser, tak

Dansk Byggeri efterlyser flere penge til forskningsprojekter, der beskæftiger sig med, hvordan vi kan spare på energien. De samlede bevillinger til energiteknologi er halveret på seks år, og energibesparelser prioriteres meget lavt, viser en analyse fra Dansk Byggeri

I perioden fra 2011-2016 er det samlede beløb til forskning, udvikling og demonstration på energiområdet faldet fra 1,7 mia. kroner til 0,8 mia. kroner. Den nedgang bør vendes.

 

- Når regeringen efter påske kommer med sit udspil til en ny energiaftale, appellerer vi til, at den prioriterer forskningen i energi langt højere. Først og fremmest der, hvor det virkelige batter, nemlig i projekter i energirenovering af boliger og offentlige bygninger, siger chefkonsulent Camilla Damsø, Dansk Byggeri.

 

Udviklingen er ikke til at tage fejl af. I flere år har der været politisk fokus på vedvarende energi. Og det er forskningsprojekter i for eksempel vind- og bioenergi, der er løbet med langt størstedelen af pengene til energiforskning. Ser man på perioden fra 2006-2016, har kun 17 procent af den samlede bevilling været målrettet forskning og udvikling af energivenlige løsninger i vores bygninger. 

 

- Der er meget på spil, hvis den udvikling fortsætter. Ikke mindre end 40 procent af al den energi, der bruges her hjemme, bliver brugt i vores bygninger. Samfundsmæssigt er der derfor meget at hente, hvis forskerne kan finde nye løsninger og måder at spare på energien i vores boliger, virksomheder og offentlige bygninger, siger Camilla Damsø.

 

Der er også mange arbejdspladser på spil

- Det er ærgerligt, hvis vi mister muligheden for at sætte os i førersædet på dette område, der også indeholder store muligheder for eksport af knowhow og løsninger til, hvordan man kan spare på energien, siger chefkonsulent Camilla Damsø, Dansk Byggeri.

 

Senere i år skal Folketinget beslutte, hvor store bevillinger, der skal givet til energiforskningen de kommende år.

 

Se Dansk Byggeris analyse om bevillinger til energieffektivitet

 

Kontakt

Chefkonsulent Camilla Damsø, cdp@danskbyggeri.dk, telefon 23 28 49 13

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden