Flot vækst i produktiviteten i byggeriet på bedst tænkelige tidspunkt

Da Danmarks Statistik fornylig ændrede en række økonomiske nøgletal i nationalregnskabet med tilbagevirkende kraft, blev investeringerne i byggeriet opjusteret. Det betyder, at produktiviteten i byggeriet har været langt større, end det hidtil er fremgået. Dansk Byggeri glæder sig over de nye tal, der – med en god timing – stiller branchen i et bedre lys end tidligere.

 

Danmarks Statistik ændrede hele historiefortællingen omkring det danske opsving, der nu især i 2015 og 2016 fremstår meget kraftigere end tidligere. Det har samtidig løftet væksten i produktiviteten for det samlede erhvervsliv til i gennemsnit 1,4 procent om året i den seneste femårsperiode 2012-17.

 

- De helt nye tal viser en beskeden vækst i erhvervslivets produktivitet på en procent i 2017. Det er bestemt ikke prangende, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.


Byggeriet er solstrålehistorien

Byggeriet leverer dog den ubetinget bedste solstrålehistorie i et ellers lidt lunkent produktivitetslandskab. I byggeriet steg produktiviteten med hele 3,3 procent i 2017 og i gennemsnit med 3,2 procent om året i den samlede periode 2012-17.

 

- I en tid, hvor der er pres på arbejdsmarkedet, er det vigtigt at få lidt mere ud af hver enkelt arbejdstime, ikke mindst i byggeriet. Indicierne for en pæn vækst i produktiviteten i byggeriet har længe været kendt i branchen selv. Men først med de opdaterede nationalregnskabstal, er de nu også blevet kendt i en bredere offentlighed. Og det sker på det bedst tænkelige tidspunkt, hvor der er udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere, siger Bo Sandberg.

 

Stadig forbehold for måleproblemer

Dansk Byggeri understreger, at udviklingen i produktiviteten fortsat skal tages med forbehold, fordi det ganske enkelt er sværere at måle produktivitet i et videns- og servicesamfund end i det gamle industrisamfund.

 

For byggeriet er der dog nu efter flere års arbejde i Danmarks Statistik med nye datakilder – bl.a. regnskabsstatistik og oplysninger om underentrepriser fra branchen – konstrueret en opgørelse af produktiviteten, der afspejler markedsværdien og dermed kvaliteten af byggeriet bedre end i tidligere opgørelser. De nye metoder er dog kun anvendt på tallene fra 2015 og frem.

 

- Vi har længe haft stærke indicier på, at produktiviteten i byggeriet var markant forbedret siden finanskrisen. Byggebranchen var i 2017 tilbage på samme produktionsværdi som i 2007, men med ca. 23.000 færre beskæftigede end for ti år siden. Og det ville naturligvis ikke kunne lade sig gøre, uden at produktiviteten var blevet bedre og digitaliseringen var øget, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

 

Produktiviteten defineres som bruttoværditilvækst pr. arbejdstime korrigeret for inflation.

  

Kontakt

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 41 19 33 04

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden