Fornuften vinder over stive regler

Dansk Byggeri glæder sig over, at der nu er håb om, at stive regler om indretning af handicapvenlige bygninger ser ud til at blive blødt op. Virksomhedsforum for enklere regler, der rådgiver regeringen om, hvordan regler og love for virksomhederne kan blive mindre bureaukratiske, har rejst sagen over for regeringen, som tager sagen op.

 

Sagen er kort fortalt, at bygningsreglementet har ganske fornuftige krav om indretning af bygninger til handicappede. Men at andre regler som for eksempel fredningsbestemmelser nogen gange forhindrer handicappede i at benytte de selv samme bygninger. Det kan være fordi adgangsveje, der ikke må ændres, er umulige at færdes på for handicappede. Eller fordi bestemmelserne forhindrer at man kan etablere slisker, elevatorer, hvilket også gør det umuligt for handicappede at komme i bygningerne. 

 

- I de tilfælde kan man opleve, at der bruges penge på at indrette eksempelvis handicaptoiletter eller handicapparkering til ingen verdens nytte. Det handler om, at forskellige regler støder sammen og skaber helt unødvendige udgifter, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.   

 

Dansk Byggeri har rejst problemerne i Virksomhedsforum, og nu tager regeringen initiativ til, at byggeriets parter indkaldes til drøftelser om at tilpasse reglerne.

 

Sund fornuft sættes ikke ud af kraft

- Danske Byggeri er tilfreds med og vil gerne kvittere positivt over for regeringen for at lytte til vores råd om, at der skal være sammenhæng i reglerne. Hvis der skal etableres handicaptoiletter, skal handicappede også kunne komme til dem. Vi ser frem til de drøftelser, regeringen vil sætte i gang med byggeriets parter, og til at reglerne bliver tilpasset, så sund fornuft ikke sættes ud af kraft, siger erhvervspolitisk direktør i Dansk Byggeri Torben Liborius.   

 

Kontakt

Erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri, tli@danskbyggeri.dk, tlf: 23 32 34 95 

Pressechef Helen Jensen, Dansk Byggeri, hje@danskbyggeri.dk, tlf: 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden