Fortsat stigende beskæftigelse i byggeriet

Beskæftigelsen inden for byggeriet stiger fortsat, viser tallene for første kvartal i 2018. Byggeriet er en af de brancher, der bidrager kraftigst til det økonomiske opsving.

Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab handler om præsterede timer på arbejdsmarkedet.

Arbejdstidsregnskabet for 1. kvartal 2018 viser status quo i antallet af (sæsonkorrigerede) præsterede timer på det samlede danske arbejdsmarked siden 4. kvartal 2017. For byggeriet faldt antallet af præsterede timer med 0,1 procent.

 

Udviklingen i den gennemsnitlige beskæftigelse tegner dog et mere positivt billede med en generel stigning på en halv procent og hele 1,2 procent i byggeriet.

 

Lidt ned i tempo

- Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen. De nye tal for antallet af præsterede timer kan være en indikation på, at de seneste fire-fem års fremgang på det danske arbejdsmarked kommer til at gå lidt en smule ned i tempo, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Jacob Hangaard

 

Over samme periode er den gennemsnitlige sæsonkorrigerede beskæftigelse steget med en halv procent på det samlede arbejdsmarked. Bygge- og anlægssektoren står her for den største fremgang på 1,2 procent svarerende til godt og vel 2.100 personer.

 

- Byggeriet hører til de brancher, der bidrager kraftigst til det økonomiske opsving. Og virksomhederne har en god mavefornemmelse i forhold til den fremtidige aktivitet. Så med tanke på de kolde perioder i vintermånederne og tilhørende svære arbejdsbetingelser, giver en pæn fremgang i de gennemsnitlige beskæftigelsestal i byggeriet i kombination med en svag tilbagegang i de præsterede arbejdstimer i 1. kvartal udmærket mening, slutter Jacob Hangaard.

 

Kontakt

Økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, telefon 61 66 53 58

Kommunikationskonsulent Karin Skolnik, i Dansk Byggeri, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden