Fortsat stigende beskæftigelse i byggeriet

Beskæftigelsen inden for byggeriet stiger fortsat, viser tallene for første kvartal i 2018. Byggeriet er en af de brancher, der bidrager kraftigst til det økonomiske opsving.

Print artiklen

Danmarks Statistiks arbejdstidsregnskab handler om præsterede timer på arbejdsmarkedet.

Arbejdstidsregnskabet for 1. kvartal 2018 viser status quo i antallet af (sæsonkorrigerede) præsterede timer på det samlede danske arbejdsmarked siden 4. kvartal 2017. For byggeriet faldt antallet af præsterede timer med 0,1 procent.

 

Udviklingen i den gennemsnitlige beskæftigelse tegner dog et mere positivt billede med en generel stigning på en halv procent og hele 1,2 procent i byggeriet.

 

Lidt ned i tempo

- Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen. De nye tal for antallet af præsterede timer kan være en indikation på, at de seneste fire-fem års fremgang på det danske arbejdsmarked kommer til at gå lidt en smule ned i tempo, siger økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, Jacob Hangaard

 

Over samme periode er den gennemsnitlige sæsonkorrigerede beskæftigelse steget med en halv procent på det samlede arbejdsmarked. Bygge- og anlægssektoren står her for den største fremgang på 1,2 procent svarerende til godt og vel 2.100 personer.

 

- Byggeriet hører til de brancher, der bidrager kraftigst til det økonomiske opsving. Og virksomhederne har en god mavefornemmelse i forhold til den fremtidige aktivitet. Så med tanke på de kolde perioder i vintermånederne og tilhørende svære arbejdsbetingelser, giver en pæn fremgang i de gennemsnitlige beskæftigelsestal i byggeriet i kombination med en svag tilbagegang i de præsterede arbejdstimer i 1. kvartal udmærket mening, slutter Jacob Hangaard.

 

Kontakt

Økonomisk konsulent Jacob Hangaard, Dansk Byggeri, telefon 61 66 53 58

Kommunikationskonsulent Karin Skolnik, i Dansk Byggeri, telefon 23 25 84 69

Loading...