Godt med politisk fokus på infrastruktur

Dansk Byggeri hilser det velkommen, at et flertal i Folketinget har besluttet at genoptage undersøgelserne af mulighederne for at etablere en broforbindelse over Kattegat mellem Jylland og Sjælland

Beslutningen sker på baggrund af nye beregninger fra Vejdirektoratet, der viser, at grundlaget for en kattegatforbindelse som en ren bilforbindelse vil være en rentabel businesscase. Via brugerbetaling vil forbindelsen kunne betales tilbage på 23 år. At der i analysen fra Vejdirektoratet tages afsæt i en ren bilforbindelse betyder, at prisen bringes ned fra 124 milliarder kroner til lige under 60 milliarder kroner,

 

- Det er positivt, at der igen bliver fokus på udbygningen af Danmarks infrastruktur. Det er de genoplivede planer om en kattegatforbindelse udtryk for, siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri i en kommentar til planerne.

 

- En kattegatforbindelse er en spændende vision, som vil binde Danmark sammen på en ny måde og give nyt grundlag for vækst og udvikling. Vi skal dog være klar over, at en investering på fx 60 milliarder kroner vil kæmpe side om side med andre investeringer i infrastruktur i vores samfund. Det er fornuftigt at genoplive planerne om en kattegatforbindelse og få foretaget de helt nødvendige analyser af den samfundsøkonomiske værdi af en sådan forbindelse.

 

Kattegatprojektet skal vurderes i forhold til andre projekter

Michael H. Nielsen peger på, at projektet og investeringen kan vurderes i forhold til andre ønsker om infrastruktur-projekter. For det skorter ikke på forslag til infrastruktur investeringer, der har et godt samfundsøkonomisk afkast. En undersøgelse af Dansk Infrastruktur, der er et branchefællesskab i Dansk Byggeri, viser, at der findes infrastruktur-projekter til i alt 115 milliarder kroner. De har en samfundsøkonomisk forrentning på over fire procent, så der er nok af projekter, som byder sig til

 

- Jeg noterer mig med tilfredshed, at såvel regeringen som de øvrige partier i Folketinget har visioner og ønsker til fremtidens infrastruktur. Det er der behov for, hvis der politisk skal findes de nødvendige midler samt foretages de nødvendige prioriteringer.

 

- En effektiv infrastruktur er helt centralt for et effektivt samfund, der ikke spilder tiden på ventetid og bilkøer på vejene. Her er Danmark nok sandet noget til de senere år – så debatten og politisk fokus på behov for infrastruktur hilser vi meget velkommen.

 

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri, telefon 20 28 52 64

Kommunikationskonsulent Karin Skolnik, Dansk Byggeri, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden