Hjemmemarkedet strutter af sundhed

Det går godt med økonomien i Danmark, men politikerne skal holde næsen i reformsporet i 2018, så væksten i dansk økonomi kan fortsætte, siger cheføkonomi i Dansk Byggeri Bo Sandberg

- I de første år efter finanskrisen var privatforbruget og hjemmemarkedet stærkt underdrejet. Men siden 2015 har hjemmemarkedet taget revanche, og det er i øjeblikket især herfra, at væksten i dansk økonomi trækkes, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, og han fortsætter.

 

- Den tendens fastholdes i 2017, hvor det samlede erhvervsliv i årets første 11 måneder har omsat for cirka 123 millioner kroner mere på hjemmemarkedet end i den tilsvarende periode i 2016. Procentvis er der tale om en pæn omsætningsvækst på 5,3.

 

Dansk Byggeri har på baggrund af Danmarks Statistiks tal beregnet, at det især er finanssektoren (+10,6 procent), bygge og anlæg (+7,8 procent) samt transport (+6,8 procent), der har oplevet fremgang i den indenlandske omsætning i perioden januar-november 2017 sammenlignet med 2016. For byggeriets vedkommende ligger omsætningen p.t. 16,7 milliarder kroner højere i 2017 end i 2016, og det er især nybyggeri af boliger, der er vækstdriver.

 

Arbejdskraft vigtigste udfordring

- Byggebeskæftigelsen steg med tre pct. i 2017 og ventes også at stige med cirka tre procent i år. Byggeomsætningen vokser typisk mere end beskæftigelsen, fordi en del byggevirksomheder fortsat kan skrue op for aktiviteten med den eksisterende bemanding. Men det kan ikke blive ved at gå til evig tid, og derfor er rekruttering af arbejdskraft også rykket op som vigtigste udfordring.

 

- I øjeblikket håndteres rekrutteringsudfordringen med en kombination af flere praktikpladser, mere udenlandsk arbejdskraft, seniorer, der bliver i længere tid på arbejdsmarkedet samt øget digitalisering. Især er det glædeligt, at der i 2017 kom cirka 13 procent flere praktikpladser i byggeriet. Men det er samtidig ærgerligt, hvis politikerne i 2018 slår op i banen i stedet for at fastholde næsen i reformsporet, siger cheføkonomen.

 

Kontakt

Cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg, telefon 28 50 38 19

Kommunikationskonsulent i Dansk Byggeri, Karin Skolnik, telefon 23 25 84 69

Loading...
Scroll til top af siden