Højeste byggebeskæftigelse i næsten ti år

Selv om stadig flere virksomheder i byggeriet har svært ved at skaffe de medarbejdere, de har brug for, bliver der skabt mange nye arbejdspladser. I 3. kvartal var der 173.400 beskæftigede i bygge og anlæg, og vi skal tilbage til 2008 for at finde så højt et tal. Men dengang var kurven på vej nedad, mens den i de her år kun kender en vej – nemlig opad.

 

Ifølge Danmarks Statistik har bygge- og anlægsvirksomhederne skabt 1.500 nye job i 3. kvartal sammenlignet med kvartalet før.

 

- Med 173.400 beskæftigede er den kvartalsvise byggebeskæftigelse - populært kaldet byggeriets ”kongetal” – nu på det højeste niveau i næsten ti år. Byggeriet er ganske vist præget af store udfordringer med rekruttering af kvalificerede medarbejdere, men på bundlinjen går det fortsat fremad med at skabe nye job, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

 

Mange byggevirksomheder må sige nej tak til opgaver, og virksomhederne har måttet opgive at besætte mere end 7.000 ledige job her i 2018.

 

- Ideelt set kunne man derfor formentlig have haft en endnu kraftigere jobvækst. Men når det er sagt, skal man samtidig passe på, at det ikke kommer til at gå for stærkt i byggebranchen - med risiko for negative konsekvenser for blandt andet arbejdsmiljø, tidspres og kvalitet, siger Bo Sandberg.

 

Det er især boligbyggeriet, der er i vækst. Senest er skønnet for antallet af påbegyndte boliger i år hævet fra 29.000 i foråret til nu 33.500. Den brede fremgang på boligmarkedet med mange hushandler i hele landet kaster samtidig mange renoveringsopgaver af sig.


Størst fremgang for tømrere og vvs´ere, men færre job hos anlægsentreprenører
Ser man på faggrupperne, er der især fremgang for tømrermestre med et plus på 2.400 job det seneste år og vvs-installatører med 1.200 flere beskæftigede. Omvendt har der været en ret markant nedgang hos anlægsentreprenører, som det seneste år har mistet 1.200 job, svarende til et procentvist fald på godt seks procent.

 

- Vi har et todelt marked for bygge- og anlægsopgaver. Mens nybyggeriet buldrer derudaf, ser det sortere ud med anlæg af ikke mindst nye veje. Lige nu bliver der gjort flere projekter færdige, end der påbegyndes. Vi savner i den grad en stabil og overskuelig langsigtet plan for infrastrukturinvesteringer, siger Bo Sandberg.

 

Mere moderat jobvækst i 2019 og 2020

Dansk Byggeri har netop offentliggjort en ny konjunkturprognose, hvor det ventes, at jobvæksten bliver knap så kraftig de næste to år. I både 2019 og 2020 forventes 4.500 nye byggejob.

 

- I perioden 2015-18 er byggebeskæftigelsen i snit steget med 3,9 procent om året. Men de næste to år ventes jobfremgangen at lande på cirka 2,5 procent årligt. Og det bør branchen kunne håndtere med en kombination af flere nyuddannede, seniorer der bliver længere tid på arbejdsmarkedet og adgang til udenlandske medarbejdere, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Kontakt

 

Cheføkonom Bo Sandberg, bsa@danskbyggeri.dk, telefon 28 50 38 19

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon 21 24 47 02

Loading...
Scroll til top af siden